Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski
Wyszukiwarka

Przyroda

Znaleziono 21 obiektów, Strona: 1

Nasiłów - Kamieniołom

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Puławy Gmina
Opis:
Kamieniołom w Nasiłowie położony na lewym brzegu Wisły w odległości ok.7 km na południe od Puław, jest obok Bochotnicy znajdującej się po drugiej stronie rzeki, najlepszym odsłonięciem utworów tego wieku. Widoczny w kamieniołomie profil zaczynają jasne,szarożółte gruboławicowe opoki z wkładkami margli. W ich najwyższej części występuje wyraźnie odporniejsza na wietrzenie warstwa wapienia o kilkudziesięciocentymetrowej miąższości. Jej strop jest bardzo nierówny, pocięty licznymi norami. Powstały one głównie przy udziale raków, które penetrowały jeszcze nieskonsolidowany węglanowy osad. Wypełnienie nor stanowi ciemniejszy zielonkawo-rdzawy, miękki piask...

Kazimierski Park Krajobrazowy

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Kazimierz Dolny
www: www.zpkwl.lublin.uw.gov.pl/kaz.html
Opis:
Kazimierski Park Krajobrazowy obejmuje fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej oraz Małopolski Przełom Wisły i wschodni skraj Równiny Radomskiej. Różnice wysokości pomiędzy dnem doliny Wisły a krawędzią płaskowyżu dochodzą do 90 metrów. Na stromych zboczach przełomu odsłonięte zostały białe wapienne skały. Sam płaskowyż pocięty jest gęstą siecią lessowych wąwozów, których głębokość dochodzi do 30 metrów. Szczególną osobliwością geomorfologiczną parku jest wspaniała, 90-metrowej wysokości, niemal pionowa skarpa nadbudowana lessem. Wznosi się ponad ujściem rzeki Chodelki do Wisły, w rejonie wsi Dobre. W Kazimierskim Parku Naro...

Dobre - Skarpa Dobrska

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Kazimierz Dolny
www: http://www.zpkwl.lublin.uw.gov.pl/rezskdb.html
Opis:
Rezerwat krajobrazowo-florystyczny 'Skarpa Dobrska' jest unikalnym fragmentem krajobrazu wyżynnego Polski, gdzie niezwykle silnie kontrastują ze sobą: * rozległa równina aluwialna (dno Kotliny Chodelskiej) * przełomowy fragment doliny Wisły * krawędź Równiny Bełżyckiej (właściwy rezerwat) o wysokości względnej 90 m.Położony jest w obrębie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w gminie Wilków między wsiami Dobre i Podgórz. Obszar rezerwatu obejmuje swoim zasięgiem 3 działki. W części wschodniej działkę nr 1994 o powierzchni 10,8 ha - własność wspólnoty gminnej wsi Dobre, a w części zachodniej działki nr 1430 i 1431 o łącznej powierzchni 31,2 ha należące...

Opole Lubelskie - Park Miejski

Rodzaj obiektu Przyroda

Dane teleadresowe: Al. 600 Leci, Opole Lubelskie

Gmina Opole Lubelskie
Opis:
Park Miejski w Opolu powstał na terenach dawnego ogrodu Lubomirskich w Niezdowie w początku XX stulecia. Jego twórcą był wybitny ogrodnik i planista Walerian Kronenberg, autor ponad 300 ogrodów i parków w całej Polsce. Jego dziełem był park na warszawskim Polu Mokotowskim, a także park Agrykola obok Łazienek Królewskich. Park w Opolu Lubelskim wyróżnia się bardzo zróżnicowanym drzewostanem. Na 16 hektarach powierzchni możemy zobaczyć aż trzy rodzaje topoli: czarną, białą oraz chińską, i ponad stuletnie dęby. Tu również odbywają się imprezy kulturalne i rozrywkowe, jak choćby Jarmark Opolski. Pamiątką po familii Lubomirskich jest znajdujący się na terenie p...

Puławy - Rezerwat ,,Łęg na Kępie''

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Puławy Gmina
Opis:
Rezerwat przyrody Łęg na Kępie - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Puławy, w powiecie puławskim,w województwie lubelskim. * Powierzchnia: 4,71 ha * Rok utworzenia: 1963 ...
Znaleziono 21 obiektów, Strona: 1