Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski
Wyszukiwarka

Przyroda

Znaleziono 20 obiektów, Strona: 1

Kazimierski Park Krajobrazowy

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Kazimierz Dolny
www: www.zpkwl.lublin.uw.gov.pl/kaz.html
Opis:
Kazimierski Park Krajobrazowy obejmuje fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej oraz Małopolski Przełom Wisły i wschodni skraj Równiny Radomskiej. Różnice wysokości pomiędzy dnem doliny Wisły a krawędzią płaskowyżu dochodzą do 90 metrów. Na stromych zboczach przełomu odsłonięte zostały białe wapienne skały. Sam płaskowyż pocięty jest gęstą siecią lessowych wąwozów, których głębokość dochodzi do 30 metrów. Szczególną osobliwością geomorfologiczną parku jest wspaniała, 90-metrowej wysokości, niemal pionowa skarpa nadbudowana lessem. Wznosi się ponad ujściem rzeki Chodelki do Wisły, w rejonie wsi Dobre. W Kazimierskim Parku Naro...

Nasiłów - Kamieniołom

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Puławy Gmina
Opis:
Kamieniołom w Nasiłowie położony na lewym brzegu Wisły w odległości ok.7 km na południe od Puław, jest obok Bochotnicy znajdującej się po drugiej stronie rzeki, najlepszym odsłonięciem utworów tego wieku. Widoczny w kamieniołomie profil zaczynają jasne,szarożółte gruboławicowe opoki z wkładkami margli. W ich najwyższej części występuje wyraźnie odporniejsza na wietrzenie warstwa wapienia o kilkudziesięciocentymetrowej miąższości. Jej strop jest bardzo nierówny, pocięty licznymi norami. Powstały one głównie przy udziale raków, które penetrowały jeszcze nieskonsolidowany węglanowy osad. Wypełnienie nor stanowi ciemniejszy zielonkawo-rdzawy, miękki piask...

Kazimierz Dolny - Małopolski Przełom Wisły

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Kazimierz Dolny
Opis:
Małopolski Przełom Wisły obejmuje fragment doliny rzeki Wisły, między Józefowem, a Kazimierzem, wraz z jej naturalnym korytem o długości 36 km. Cały obszar ostoi, wraz z przylegającymi do Wisły terenami, zajmuje obszar 6418,8 ha. Teren ten ma bardzo charakterystyczną rzeźbę. Wisła z bardzo stromymi brzegami tworzy liczne, malownicze meandry oraz różnej wielkości i wysokości wyspy. Ostoję małopolską zajmują różnorodne siedliska. Znaczną, bo aż 1/3 obszaru obejmują same wody, tereny piaszczyste to zaledwie kilka procent, a połacie pokryte niską roślinnością, takie jak: łąki, wrzosowiska i pastwiska zawładnęły prawie połową opisywanej powierzchni. Małopo...

Wąwóz Głowackiego w Nałęczowie

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Nałęczów
Opis:
To niewielki dolinny wąwóz położony poniżej Parku Zdrojowego na prawym zboczu doliny Bystrej. Główne wejście do wąwozu znajduje się przy ulicy Głowackiego. Na system wąwozowy składa się tu wąwóz główny rozcinający dno dolinki i kilka ramion bocznych rozcinających zbocza doliny. Wąwozem poprowadzona jest ścieżka spacerowa, w najbardziej stromej części jest ona zabezpieczona drewnianą barierą. W trakcie spaceru wąwozem można skorzystać również z wiaty turystycznej. Na ostatnim odcinku wąwozu przy ulicy Klonowej zbudowano Apartamenty W DRZEWACH. Cały system dolinno-wąwozowy porasta las grądowy z lipą, grabem, jaworem, klonem oraz dębami. W wilgotnej częśc...

Opole Lubelskie - Park Miejski

Rodzaj obiektu Przyroda

Dane teleadresowe: Al. 600 Leci, Opole Lubelskie

Gmina Opole Lubelskie
Opis:
Park Miejski w Opolu powstał na terenach dawnego ogrodu Lubomirskich w Niezdowie w początku XX stulecia. Jego twórcą był wybitny ogrodnik i planista Walerian Kronenberg, autor ponad 300 ogrodów i parków w całej Polsce. Jego dziełem był park na warszawskim Polu Mokotowskim, a także park Agrykola obok Łazienek Królewskich. Park w Opolu Lubelskim wyróżnia się bardzo zróżnicowanym drzewostanem. Na 16 hektarach powierzchni możemy zobaczyć aż trzy rodzaje topoli: czarną, białą oraz chińską, i ponad stuletnie dęby. Tu również odbywają się imprezy kulturalne i rozrywkowe, jak choćby Jarmark Opolski. Pamiątką po familii Lubomirskich jest znajdujący się na terenie p...
Znaleziono 20 obiektów, Strona: 1