Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski
Wyszukiwarka

Przyroda

Znaleziono 21 obiektów, Strona: 1

Wrzelowiec - Źródełko i Park

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Opole Lubelskie
Opis:
Źródełko we Wrzelowcu to idealne miejsce, z którego można rozpocząć podróż po Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym będącym terenem chronionym. Powierzchnia parku wynosi 4988,6 ha. Jest to niewielki obszar – z zachodu na wschód mierzy około 13 kilometrów, z północy na południe – około 5,5 kilometra. Lasy obejmują 38,4% terenu. Park leży w środkowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej i obejmuje głównie północno-zachodni fragment Wzniesień Urzędowskich, graniczy także z Małopolskim Przełomem Wisły i Kotliną Chodelską. W parku znajduje się 8 pomników przyrody. Bogata budowa geologiczna pozwala zaobserwować tutaj wszystkie rodzaje gleby występujące w okol...

Wąwóz Lipinki w Mareczkach

Rodzaj obiektu Przyroda

Dane teleadresowe: Mareczki

Gmina Wąwolnica
Opis:
Wąwóz położony jest po północnej stronie cmentarza w Wąwolnicy. Rozcina lewe zbocze doliny Sanicy - lewobrzeżnego dopływu Bystrej. Wąwóz ma genezę drogową, powstał na dawnej drodze Lublin-Kazimierz Dolny, która była ważnym odcinkiem międzynarodowego szlaku handlowego. Dno wąwozu jest zabezpieczone nawierzchnią z kostki brukowej. Cały wąwóz ma długość około 1 kilometra, w swoim środkowym odcinku bardzo przypomina typową głębocznicę, w dalszym odcinku wąwóz pogłębia się do ok. 7-10 metrów. Wąwozem przebiega czerwony szlak rowerowy i granica Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Krawędzie wąwozu porasta starodrzew lipowy – stąd nazwa Lipinki. ...

Nasiłów - Kamieniołom

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Puławy Gmina
Opis:
Kamieniołom w Nasiłowie położony na lewym brzegu Wisły w odległości ok.7 km na południe od Puław, jest obok Bochotnicy znajdującej się po drugiej stronie rzeki, najlepszym odsłonięciem utworów tego wieku. Widoczny w kamieniołomie profil zaczynają jasne,szarożółte gruboławicowe opoki z wkładkami margli. W ich najwyższej części występuje wyraźnie odporniejsza na wietrzenie warstwa wapienia o kilkudziesięciocentymetrowej miąższości. Jej strop jest bardzo nierówny, pocięty licznymi norami. Powstały one głównie przy udziale raków, które penetrowały jeszcze nieskonsolidowany węglanowy osad. Wypełnienie nor stanowi ciemniejszy zielonkawo-rdzawy, miękki piask...

Kazimierz Dolny - Małopolski Przełom Wisły

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Kazimierz Dolny
Opis:
Małopolski Przełom Wisły obejmuje fragment doliny rzeki Wisły, między Józefowem, a Kazimierzem, wraz z jej naturalnym korytem o długości 36 km. Cały obszar ostoi, wraz z przylegającymi do Wisły terenami, zajmuje obszar 6418,8 ha. Teren ten ma bardzo charakterystyczną rzeźbę. Wisła z bardzo stromymi brzegami tworzy liczne, malownicze meandry oraz różnej wielkości i wysokości wyspy. Ostoję małopolską zajmują różnorodne siedliska. Znaczną, bo aż 1/3 obszaru obejmują same wody, tereny piaszczyste to zaledwie kilka procent, a połacie pokryte niską roślinnością, takie jak: łąki, wrzosowiska i pastwiska zawładnęły prawie połową opisywanej powierzchni. Małopo...

Wąwóz- Korzeniowy Dół

Rodzaj obiektu Przyroda

Dane teleadresowe: ul. Doły, Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny
Opis:
Witamy w jednej z najpiękniejszych GŁĘBOCZNIC krainy Lessowych WĄWOZÓW.Dlaczego Korzeniowy Dół nazywamy głębocznicą, a nie wąwozem lub jarem? Otóż geografowie badający powstanie tego niezwykłego elementu krajobrazu zaobserwowali, że niektóre doliny wymyte przez wodę w miękkim lessie mają profil litery V, a niektóre – litery U. Zauważono, że niektórymi dolinami erozyjnymi prowadzą drogi, i że to właśnie koła pojazdów oraz kopyta koni spowodowały wzmożoną erozję skały w tym miejscu. Głębocznice mają pionowe ściany, osiągające wysokość nawet kilkunastu metrów i niemal pozbawione roślinności. Oplatają je korzenie drzew tworzące niezwykłe kompo...
Znaleziono 21 obiektów, Strona: 1