Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Powiat Puławski
Wyszukiwarka

Przyroda

Znaleziono 20 obiektów, Strona: 1

Nasiłów - Kamieniołom

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Puławy Gmina
Opis:
Kamieniołom w Nasiłowie położony na lewym brzegu Wisły w odległości ok.7 km na południe od Puław, jest obok Bochotnicy znajdującej się po drugiej stronie rzeki, najlepszym odsłonięciem utworów tego wieku. Widoczny w kamieniołomie profil zaczynają jasne,szarożółte gruboławicowe opoki z wkładkami margli. W ich najwyższej części występuje wyraźnie odporniejsza na wietrzenie warstwa wapienia o kilkudziesięciocentymetrowej miąższości. Jej strop jest bardzo nierówny, pocięty licznymi norami. Powstały one głównie przy udziale raków, które penetrowały jeszcze nieskonsolidowany węglanowy osad. Wypełnienie nor stanowi ciemniejszy zielonkawo-rdzawy, miękki piask...

Kazimierski Park Krajobrazowy

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Kazimierz Dolny
www: www.zpkwl.lublin.uw.gov.pl/kaz.html
Opis:
Kazimierski Park Krajobrazowy obejmuje fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej oraz Małopolski Przełom Wisły i wschodni skraj Równiny Radomskiej. Różnice wysokości pomiędzy dnem doliny Wisły a krawędzią płaskowyżu dochodzą do 90 metrów. Na stromych zboczach przełomu odsłonięte zostały białe wapienne skały. Sam płaskowyż pocięty jest gęstą siecią lessowych wąwozów, których głębokość dochodzi do 30 metrów. Szczególną osobliwością geomorfologiczną parku jest wspaniała, 90-metrowej wysokości, niemal pionowa skarpa nadbudowana lessem. Wznosi się ponad ujściem rzeki Chodelki do Wisły, w rejonie wsi Dobre. W Kazimierskim Parku Naro...

Kazimierz Dolny - Dolina Rzeki Bystrej

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Kazimierz Dolny
Opis:
Rzeka Bystra - malowniczo położony prawostronny dopływ rzeki Wisły,przepływający m. in. przez Nałęczów, Wąwolnicę, Celejów. Rzeka Bystra wije się między wąwozami lessowymi Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, co nadaje jej wyjątkowy i niepowtarzalny górski charakter. Bardzo dużą atrakcją, szczególnie dla wędkarzy, są występujące w niej pstrągi....

Kazimierz - Wąwóz Małachowskiego

Rodzaj obiektu Przyroda

Dane teleadresowe: ul. Małachowskiego , Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny
Opis:
Zapraszamy na spacer malowniczym Wąwozem Małachowskiego, jednym z wielu w Kazimierzu Dolnym! System nawigacji satelitarnej NAVIGO poprowadzi Państwa szlakiem ostatniej bitwy Juliusza hrabiego Małachowskiego – dowódcy Batalionu Strzelców Sandomierskich. Hrabia, wywodzący się ze sławnego rodu Małachowskich herbu Nałęcz, w 1831 roku własnym sumptem wystawił oddział piechoty i sam stanął na jego czele. Małachowski władał równie biegle szablą co i piórem, stąd stworzył również hymn swojego oddziału, w którym przedstawił to, co dla niego było najważniejsze. Oto słowa pieśni:Jak wesół, tak mężny,Krwi Polak nie chciwy;Jednością potężny,Wolnością szczęś...

Wrzelowiec - Źródełko i Park

Rodzaj obiektu Przyroda

Gmina Opole Lubelskie
Opis:
Źródełko we Wrzelowcu to idealne miejsce, z którego można rozpocząć podróż po Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym będącym terenem chronionym. Powierzchnia parku wynosi 4988,6 ha. Jest to niewielki obszar – z zachodu na wschód mierzy około 13 kilometrów, z północy na południe – około 5,5 kilometra. Lasy obejmują 38,4% terenu. Park leży w środkowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej i obejmuje głównie północno-zachodni fragment Wzniesień Urzędowskich, graniczy także z Małopolskim Przełomem Wisły i Kotliną Chodelską. W parku znajduje się 8 pomników przyrody. Bogata budowa geologiczna pozwala zaobserwować tutaj wszystkie rodzaje gleby występujące w okol...
Znaleziono 20 obiektów, Strona: 1