Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Aplikacja mobilna

baner

Produkty turystyczne

Nasi partnerzy

 

 

 

 

1. Spływ kajakowy Wisłą

Ranga: krajowa

Dystans: 35 km,

Stopień trudności: trasa średnio trudna 

 

Punkty startowe:

Początek spływu: Janowiec

Koniec spływu: Dęblin

 

Trasy spływów kajakowych:

 • Janowiec - Puławy
 • Kazimierz Dolny - Puławy
 • Kazimierz Dolny - Dęblin
 • Puławy - Dęblin

 

Krótka charakterystyka spływu:

Wisła– to największa rzeka Polski, przecinająca cały kraj od Beskidu Śląskiego po Zatokę Gdańską. Jej długość wynosi 1047 km. Dorzecze zajmuje powierzchnię 194 424 km2 . Swoje źródła ma na zachodnim stoku Baraniej Góry. Wisła wyznacza zachodnią granicę regionu lubelskiego. Płynąc przełomową doliną od Annopola do Dęblina, kusi żeglarzy i kajakarzy przepięknymi krajobrazami oraz dziką przyrodą.
W wypożyczalni sprzętu pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wiślanej w Puławach amatorzy kajakarstwa mogą wypożyczyć atestowany kajak,wraz ze sprzętem ratunkowym aby samodzielnie spróbować swoich sił na ,,Królowej polskich rzek" lub wziąć udział w jednym z wielu spływów kajakowych rzeką Wisłą. Korzystając z ,,białej floty" można udać się z Puław do Kazimierza Dolnego na wycieczkę spacerowym statkiem po Wiśle. A z pobliża kazimierskiego kamieniołomu turyści mogą przeprawić się promem do pobliskiego Janowca nad którym górują ruiny szesnastowiecznego zamczyska.

 

 

2. Spływ kajakowy Wieprzem

Ranga:lokalna

Dystans: 90 km,

Stopień trudności: trasa trudna

 

Punkty startowe:

Początek spływu: Wieś Jeziorzany

Koniec spływu: Dęblin

 

Trasy spływów:

 • Jeziorzany - Baranów
 • Baranów  - Obłapy
 • Baranów - Niebrzegów
 • Kośmin - Dęblin

 

Krótka charakterystyka spływu:

Wyprawa krętym Wieprzem przez malownicze okolice,to wyzwanie nawet dla wytrawnych kajakarzy. Rzeka Wieprz to prawy dopływ Wisły.Jej długość wynosi 303 km, a dorzecza zajmują powierzchnię 10,4 tys. km2. Swoje źródła bierze w okolicy Tomaszowa Lubelskiego na roztoczu, a do Wisły uchodzi w Dęblinie. Z rzeką Krzną łączy się poprzez kanał Krzna - Wieprz. Głównymi dopływami Wieprza są: Bystrzyca i Tyśmienica. Dolina tej rzeki o naturalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych posiada status obszaru chronionego.Bogata jest w rozlewiska, mokradła i starorzecza. Dzięki temu, że krajobraz okolic Wieprza wciąż pozostaje naturalny i niezniszczony działalnością człowieka,swoje siedliska mają tu dzikie ptaki, takie jak: błotniarki, czajki, łabędzie nieme, jak również zwierzęta m.in.: wydry, piżmaki, a nawet liczne rodziny bobrów.

 

3. Spływ kajakowy Kurówką

Ranga: lokalna

Dystans: 16,0 km,

Stopień trudności: trasa łatwa

Punkty startowe:

Początek spływu: Szumów

Koniec spływu: Ośrodek ZDUNG

 

Trasy spływów:

 • Szumów - Opoka,
 • Opoka - Ośrodek ZDUNG

 

Krótka charakterystyka spływu:

Rzeka Kurówka płynie w południowo - wschodniej Polsce i jest to prawobrzeżny dopływ Wisły. Jej długość wynosi 50 km, a dorzecza zajmują powierzchnię 395,4 km2 . Swoje źródła bierze w okolicach Piotrowic Wielkich, a do Wisły uchodzi w Puławach, płynąc szeroką doliną Niziny Mazowiecko - Podlaskiej i Wyżyny Lubelskiej. W końcowym biegu Kurówka dzieli się na dwie odnogi: lewa, po pokonaniu jazu piętrzącego, wpada bezpośrednio do Wisły,natomiast prawa, po przejściu przez system śluz i zapór, stanowi element układu zasilającego w wodę Zakłady Azotowe "Puławy" SA, wpada kanałami zrzutowymi do Wisły.

 

4. Spływ kajakowy Chodelką


Ranga: lokalna

Dystans: 11 km,

Stopień trudności: trasa łatwa

Punkty startowe:

Początek spływu: Jaz w Szczekarkowie

Koniec spływu: Kazimierz Dolny

Przebieg trasy:

 • Szczekarków – Skarpa Dobrska – Podgórz – Krowia Wyspa – Kazimierz Dolny

 

Krótka charakterystyka:

Rzeka Chodelka jest prawym dopływem Wisły, ma długość 48 km i źródła w okolicy wsi Ryczydół. Płynie przez Kotlinę Chodelską i wpływa do Wisły za Podgórzem. Spływ rozpoczyna się w miejscowości Szczekarków za mostem i młynem. Od tego momentu, mimo że rzeka płynie pomiędzy wałami, to nad wodą rosną drzewa i zdarzają się przeszkody. Około 1,5 km za młynem jest most na szosie Wilków-Dobre i zaczyna się odcinek ujściowy. Z prawej strony zbliża się do rzeki naturalna skarpa, słynna Skarpa Dobrska wznosząca się do 80-90 m nad dolinę. Na jej najwyższym punkcie było również grodzisko (oznakowane teraz widoczną z daleka tablicą) i z tego miejsca rozciąga się wspaniała panorama Powiśla. Po dopłynięciu do mostu w Podgórzu warto zostawić kajaki i oznakowaną ścieżką pójść w prawo pod górę, aby po około 15 minutach dojść do grodziska i punktu widokowego. Z góry widać szeroką wstęgę Wisły i maleńką wstążeczkę Chodelki. Powrót na spływ i w Podgórzu mijamy nowy wysoki most żelazny. Chodelka wpływa do Wisły na wysokości Krowiej Wyspy, kilometr za Podgórzem. W czasie upalnego i suchego lata wody w Chodelce jest dosłownie na centymetry, a całe koryto Wisły pomiędzy brzegiem a wyspą można przejść na piechotę, wody jest na 20-40 cm, wspaniała okazja na krótki odpoczynek połączony z kąpielą.Spływ można zakończyć na wysokości kamieniołomu przed Kazimierzem lub w samym centrum miasta, 5 km od Krowiej Wyspy.

 

Spływy organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach


ul. Hauke-Bosaka 1
24 - 100 Puławy

tel. 81 458 62 40 
tel. 81 458 62 62 - organizacja imprez
tel. 81 458 62 61 - organizacja imprez

 

Marina Puławy - wypożyczalnia sprzętu wodnego

ul. Portowa 3
24-100 Puławy
tel.: 510 471 132