Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

   W Wojciechowie trwają Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie, które odbywają się tam od 1995 r. Są nowoczesną formą kształcenia kowali, mającą na celu zainteresowanie młodych ludzi tym ginącym zawodem oraz nauczenie ich podstawowych umiejętności z zakresu zdobienia i obróbki metalu i podstawowych umiejętności z dziedziny kowalstwa użytkowego.
   W tym roku weźmie w nich udział 16 adeptów z terenu całej Polski oraz Litwy, w tym trzech Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Doskonałym uzupełnieniem nauki będą organizowane w dniach 08 - 10 lipca 16. Ogólnopolskie Spotkania Kowali, które uświetnią wieczorne koncerty zespołu Power Play, Piękni i Młodzi oraz Małgorzata Ostrowska.

   Osoby które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu będą w Wojciechowie zdawać egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala. 

 

Program imprezy


28 czerwca - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników - Biuro Warsztatów, Wieża Ariańska
godz.10.00 - Rozpoczęcie XXII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich - spotkanie organizacyjne (Wieża Ariańska - siedziba Gminnego Ośrodka Kultury)
• Zwiedzanie Muzeum Kowalstwa
•Omówienie zasad BHP pracy w kuźni, właściwości cieplnych metali, zapoznanie z podstawowymi narzędziami kowalskimi, nauka rozpalania ogniska kowalskiego, zasady ekonomicznego gospodarowania koksem.
Godz. 14.00 - rozpalenie palenisk kowalskich, zapoznanie uczestników z kuźnią i jej wyposażeniem. 

29- 10 lipca - Nauka podstawowych technik kowalskich, zdobnictwa, regeneracja narzędzi kowalskich (praca w trzech grupach) oraz pokazy technik i umiejętności kowalskich w wykonaniu mistrzów - instruktorów - nagrzewanie materiału i określanie temperatur za pomocą barw żaru, wykonywanie narzędzi kowalskich.


Szkolenia na temat: 
• Zasady marketingu i promocji wyrobów kowalskich oraz przepisy prawne w zakładaniu i prowadzeniu kuźni
Wykłady na temat: 
• Historia kowalstwa polskiego, 
• Regionalizm w kowalstwie polskim
• Podstawy projektowania wyrobów kowalskich

7 - 8 lipca - egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala

8 - 10 lipca - Ogólnopolskie Spotkania Kowali - praca w charakterze pomocników mistrzów

9- lipca - godz. 14.00 - 18.00 - „Pokaż co potrafisz" - pokazy kowalstwai zawodów pokrewnych w wykonaniu uczestników Warsztatów.

10 lipca - Uroczyste zakończenie XXII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich