Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

   Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza młodzież w wieku 15-29 lat do udziału w projekcie „Młodzi na START -nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny -Nałęczów - Puławy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na terenie powiatu puławskiego od 01.05.2016 r. do 30.06.2017 r. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, w tym także do osób z niepełnosprawnością.

     Celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej 65 osób, zaliczanych do tzw. Młodzieży NEET, które będą mogły podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Zakres udzielanego wsparcia obejmuje poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, pośrednictwa pracy, warsztaty aktywizacyjno- motywacyjne oraz szkolenia zawodowe. Za udział w szkoleniach uczestnicy projektu otrzymają płatne stypendia szkoleniowe. Każdy uczestnik po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat: pracownika biura podróży, kelner-barman-barista lub recepcjonista w hotelarstwie. Będzie mógł również skorzystać z 3 miesięcznych staży zawodowych u pracodawcy,

   Zapraszamy do udziału w projekcie, rekrutacja uczestników już ruszyła, wg harmonogramu potrwa do 25 listopada 2016.


Więcej informacji: BIURO PROJEKTU

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Aleje Racławickie 22

tel.: 81 533 12 17, 81 534 70 04, 881 585 450 
biuro@flop.lublin.pl
www.flop.lublin.pl 
biuro czynne: poniedziałek- piątek, godz.: 09.00-15.00

 ZGŁOSZENIA:

Dokumenty zgłoszeniowe wraz załącznikami będzie można złożyć:

- osobiście w Biurze projektu,
- przesłać pocztą na adres Biura projektu,
- w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@flop.lublin.pl
- wypełnić wstępną ankietę zgłoszeniową w wersji elektronicznej.