Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

 W dniach 14-15 listopada 2016 r. w Starych Jabłonkach (woj. warmińsko - mazurskie) odbyło się IV Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz Miast z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej. W Forum uczestniczył Wiesław Czerniec - Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów". Organizowane spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i wyrażenia oczekiwań poszczególnych podmiotów dotyczących wspólnej promocji i współpracy pomiędzy LOT-ami, ROT-ami i POT-em. Podczas Forum dyskutowano m.in. na temat nowych zintegorowanych produktów sieciowych oraz form promocji turystycznej regionów. Organizowane były również warsztaty dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej przez LOT-y.

 

Z prowadzonych dyskusji wynikało że Lokalne i Regionalne Organizacje Turystyczne borykają się z podobnymi problemami. Istotną barierą w ich rozwoju są problemy finansowe i brak możliwości sięgania po środki zewnętrzne.

 

Efektem spotkania było wyrażenie woli przez uczestników powołania Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych. Zebrani wyłonili grupę inicjatywną, której uczestnikiem jest Wiesław Czerniec. Celem grupy zadaniem będzie zebranie potrzeb wynikających z przynależności do forum oraz przygotowania warunków pozwalających na sformalizowanie powstającej organizacji.

 

Idea powstania Forum wynika z problemów jakie obecnie stoją przez Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi. Brak możliwości aplikowania o środki, brak jednolitego głosu w sprawach dotyczących LOT-ów, brak przedstawicielstwa do rozmów z resortami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie turystyki a także partnera dla współpracy z POT-em to główne motywy powołania Forum.