Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski
Szlak Muzeów "Krainy Lessowych Wąwozów"

 

Przebieg trasy (pętla ok. 150km):

Nałęczów(5,7 km) > Wąwolnica(5 km) > Karmanowice Kolonia (2,6 km) > Celejów (3,4 km) >Wierzchoniów (3,5 km) > Bochotnica (3,6 km) >Parchatka (6,8km) > Puławy  (11,8 km) > Gołąb (9 km) > Puławy (nowymost) (2,5 km) > Bronowice (3,2 km)  > Góra Puławska (9,4km) > Oblasy (2,3 km) > Janowiec (prom)  (4 km) >Kazimierz Dolny (6,8 km) > Uściąrz (6,7 km) > Uściąrz (6,7km) > Karczmiska (3,4 km) > Głusko Duże (5,3 km) > WolaRudzka (2,1 km) > Opole Lubelskie (8,2 km) > Wrzelowiec (2,5km) > Kluczkowice (11 km) > Opole Lubelskie (10 km) > Poniatowa(5 km) > Kraczewice (11,1 km) > Wojciechów (3,8 km) - Nowy Gaj (3,5km) > Nałęczów

                                                                                                                    

                                    

Nałęczów

 

Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie – jedyne w Polsce muzeum literackie najwybitniejszego pisarza polskiego pozytywizmu. Zajmuje dwiesale na parterze  Pałacu Małachowskich, gdzie najchętniej przebywał autor pisanej tam „Placówki”.Bolesław Prus, odwiedzał Nałęczów coroczniew latach 1882-1910. W „Kronikach Tygodniowych” chwalił uroki Nałęczowa iwalory tutejszej kuracji. Opisując ciekawe wydarzenia stał się propagatorem mody na Nałęczów, zyskał tym samym miano najwierniejszego kuracjusza i nałęczowskiego kronikarza.

Inicjatoremzorganizowania, w1961 roku Muzeum Bolesława Prusa byli m.in. prof. Feliks Araszkiewicz, wybitnyznawca życia i twórczości pisarz oraz jego asystent  - obecnie prof.Stanisław Fita, a także Irena Iskrzyska i Stefan Butryn.

Muzeumgromadzi i eksponuje pamiątki osobiste, i materiały dokumentujące życiei twórczość pisarza. Posiadazbiory listów i rękopisów, fotografii, bogatą bibliotekę zawierającą pierwodruki i przekłady na języki obce. Prowadząc wszechstronną działalność naukową i edukacyjną uzupełnia wiedzę o pisarzu, jego twórczości i epoce, w której żył.

 

 

Adres: Nałęczów, al. St.Małachowskiego 3

Tel.: (81) 501 45 52; www.zamek-lublin.pl; e-mail: prus@zamek-lublin.pl

Czynne

od środy do piątku 9.00 -16.00

sobota, niedziela 9.00-15.00

Bilet normalny – 4,50 zł, Biletulgowy – 3,50 zł

Usługa przewodnicka – 30 zł

Lekcja muzealna – 30 zł

 

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie – mieści się w dawnej pracowni pisarza, jednoizbowej Chacie, zbudowanej w stylu zakopiańskimw 1905 roku według projektu Jana Koszyca -Witkiewicza. Chata wzniesionaz honorarium za „Popioły” była letnim domem Żeromskiego, salonem literackim, w którym spotykał się z przyjaciółmi, działaczami założonegoprzez siebie Towarzystwa Oświatowego „Światło”, kończył powieść „Dziejegrzechu”, pisał „Dumę o hetmanie”, „Słowo o bandosie”,„Różę”. 

Muzeumpisarza, jedno znajstarszych muzeów literackich w Polsce, otwarte zostało 17 czerwca 1928 rokuz inicjatywy jego żony Oktawii. Walorem ekspozycji jest autentyczność zachowanych zbiorów. Meble, portrety, obrazy malowane przez znanych artystów,Oktawię, a także samego Żeromskiego, fotografie, pamiątki osobiste i rodzinne,s tanowią główny trzon ekspozycji.

Wgłębi ogrodu znajduje sięMauzoleum Adama Żeromskiego, zbudowane w 1922 roku według projektu Jana Koszyca- Witkiewicza, w którym spoczywa zmarływ wieku 18 lat – syn Oktawii i Stefana.

 

Adres: Nałęczów, ul. Żeromskiego8

Tel. (81) 501 47 80; www.zamek-lublin.pl; e-mail: zeromski@zamek-lublin.pl

Czynne:

W sezonie letnim

 - godz. 10.00 - 16.00 odwtorku do niedzieli

W sezonie zimowym

- godz. 10.00 – 15.00 od środy doniedzieli

Bilet normalny – 4,50 zł, Biletulgowy – 3,50 zł

Usługa przewodnicka – 30 zł

Lekcja Muzealna – 30 zł

 

Wąwolnica

 

Muzeum Regionalne w Wąwolnicy– powstało w 1995 roku z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i ówczesnego proboszcza ks. infułata Jana Pęzioła. Mieści się ono w dolnej kondygnacji gotyckiej kaplicy przykościelnej z XV wieku.

Stałaekspozycja muzealna dokumentuje bogatą przeszłość Wąwolnicy. Można tu obejrzeć m. in. eksponaty archeologiczne, odkryte w okolicach Wąwolnicy iprzekazane muzeum w depozyt na czas nieokreślony przez Katedrę Archeologii UMCS w Lublinie, makietę XV-wiecznej Wąwolnicy, przedmioty liturgiczne, zbiór wyrobów szklanych (datowany na XVII wiek), świadczącyo funkcjonowaniu warsztatu szklarskiego w okolicach dzisiejszej wsi Huta, a także prace miejscowych artystów: malarzy Zygmunta Bartkiewicza i Konrada Krzyżanowskiego, rzeźbiarzy Józefa i Stanisława Gosławskich.

 

Zwiedzanie:

W okresie wiosenno - jesiennym

Kaplica Matki Bożej w godzinach7.00- 19.30

Muzeum w kaplicy - naindywidualne prośby grup
W okresie zimowym

Kaplica Matki Bożej w godz.7.00-18.30

Muzeum w kaplicy  - naindywidualne prośby grup

tel. (81) 882-50-04

Wstęp bezpłatny

 

Puławy

 

Muzeum Oświatowe - otwartodla zwiedzających w 1987 roku. Mieści się w zabytkowym budynku dawnej szkoły wybudowanej w początku XIXwieku w stylu klasycystycznym, z fundacji Izabeli Czartoryskiej. Muzeumgromadzi archiwalia i muzealia związane z oświatą i szkolnictwem oraz pracą i egzystencją nauczycieli. Należą do nich różnorodne środki dydaktyczne, prace artystyczne i techniczne, sprzęt szkolny, praceuczniów, podręczniki, czasopisma, fotografie i dokumenty. Materiałyzgromadzonew archiwum sa udostępniane osobom piszącym prace naukowe, dyplomowe orazorganizującym wystawy. Muzeum Oświatowe jest jedynym tego typu muzeum w województwie lubelskim.

 

Adres: 24-100 Puławy ul. Włostowicka 27

tel. (81) 887-71-29

Zwiedzanie: od poniedziałku dopiątku w godz. od 8.00 do 14.00

 

 

 

 

 

Muzeum Regionalne PTTK im.Księżnej Izabeli Czartoryskiej- ekspozycja prezentowana jest w Świątyni Sybilli, wzorowanej na świątynie Westy w Tivoli koło Rzymu, zbudowanej w latach 1798-1801 według projektu Chrystiana Piotra Aignera, na polecenie księżnej IzabeliCzartoryskiej, jako PIERWSZE W POLSCE MUZEUM. Drugim obiektem wybudowanym w latach 1800-1809 według projektu Aignera, a przeznaczonym na cele muzealne, jest Dom Gotycki, wzniesiony na miejscu dawnego pawilonu ogrodowego.Po powstaniu listopadowym, z obawy o grabież, zbioryksiężnej Izabeli zostały wywiezione do Paryża, gdzie znalazły schronienie w rezydencji Czartoryskich, Hotelu d”Lambert. Dopiero w 1876roku kolekcja powróciły do kraj (m.in. „Dama złasiczką” Leonarda da Vinci, „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”Rembrandta) i eksponowana jest w budynku dawnego Arsenału, obecnie Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Odtwarzaniemuzeum w Puławach pod patronatem PTTK rozpoczął w 1938 roku prof. Stanisława Minkiewicza. Starania tezniweczyła II wojna światowa.

Z inicjatywy Zygmunta Nowakowskiego ponownego otwarcia muzeum, tym razem pod sztandarem PTTK, dokonano w 1959 roku.

Naskraju parku, od strony łachy wiślanej, usytuowana jest grota powstała wXVIII wieku z wyrobiska kamienia wapiennego, urządzona i zagospodarowana przez Izabelę Czartoryską w 1817 roku.Obecnie odrestaurowana i zabezpieczona, stanowi atrakcje turystyczną, zwiedza się ją z latarkami.

 

Adres: 24-100 Puławy, ul.Czartoryskich 6a          
tel. (81) 887-86-74 lub (081) 886 47 56

Zwiedzanie: codziennie od 9:00 do17:00

Muzeum Regionalne PTTK

Bilet normalny – 4,50 zł, ulgowy– 3,50 zł

Muzeum Dom Gotycki i ŚwiątyniaSybilli

Bilet normalny – 4,50 zł, ulgowy– 3,50 zł

Grota Puławska – czynne sezonowo

Bilety:  normalny – 3 zł,ulgowy 2,5 zł

 

Gołąb  

 

Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu - jego osobliwością jest możliwość dotykania i wypróbowania eksponatów. Zwiedzający poznającdwustuletnią historię roweru mają niepowtarzalną okazję przejażdżki rikszą, galopującym rowerem lub innym „wynalazkiem” konstruktora, założyciela i właściciela muzeum - Józefa Konstantego Majewskiego, propagatora turystyki rowerowej. Według jego pomysłu wykonane są rowery poziome, cyrkowe i inne nietypowe konstrukcje. Właścicieloferuje turystom także zwiedzanie  Muzeum Pijaństwa - kolekcji ponad 200 butelekpo przeróżnych trunkach krajowych i zagranicznych.

 

Adres: Gołąb ul. Puławska 1,24-100 Puławy

e-mail: muzeumrowerow@gmail.com ; www.muzeumrowerow.pl

Tel.: 81 883 17 88, 601 814 527

Zwiedzanie: od 1 kwietnia do 31października

od poniedziałku do niedzieli odgodz. 10.00 do 18.00

Ceny biletów:

Normalny – 10 zł

Ulgowy – 5 zł (dla grupy powyżej10 osób)

Muzeum Pijaństwa – bilet: 5 zł

 

Janowiec

 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Oddział w Janowcu - siedzibą muzeum jest bastejowy renesansowy zamek zbudowany na początkuXVI wieku przez Mikołaja Firleja, rozbudowany do XVIII wieku, władany przez magnackie rody Firlejów, Tarłów,Lubomirskich. Pracowali przy nim światowej sławy architekci: Santi Gucci Fiorentini, Giovanni Batista Falconi i Tylman z Gameren. W XIX wieku zamek często zmienia właścicielii powoli popada w ruinie.

W1931 roku posiadłość kupuje Leon Kozłowski, ale pomimo starań nie udajemu się odbudować rezydencji, dodatkowo zniszczonej podczas bombardowań II wojny światowej. W 1975 roku zamek wraz z parkiem zostaje zakupiony przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, które dokonuje częściowej odbudowy i konserwacji ruin oraz organizuje ekspozycje w obiektach przeniesionych na teren przylegający do zamku.

 

Ekspozycje muzealne:

 

 • Dom Północny: część pałacowa, dobudowana w pierwszej połowie XVI wieku do muru obronnego według projektu Santi Gucciego. Eksponaty poświęcone przeszłości zamku, kolejnym właścicielom oraz dziejom jego konserwacji.
 • Budynek Bramny: we wschodnim skrzydle zamku, spełniał niegdyś także rolę mieszkalną. Po obu stronach przejazdu, w dawnych kazamatach, prezentowana jest wystawa fotograficzna „Portret Zamku".
 • Dwór z Moniak – z lat 1760-1770 ze wsi Moniaki, koło Urzędowa, drewniany, z mansardowym dachem pobitym gontem. We dworze znajduje się  stała wystawa wnętrz domu ziemiańskiego oraz pokoje gościnne.
 • Stodoła z Wylągów pod Kazimierzem – drewniana z XIX wieku. Jej wnętrze służy organizacji koncertów, spektakli teatralnych i wystaw.
 • Spichlerz z Podlodowa– drewniany XIX wieku, przeniesiony z Podlodowa nad Wieprzem. Wewnątrz wystawa etnograficzna: sztuka ludowa, rzemiosła lokalne, transport wodny, rybołówstwo.
 • Spichlerz z Kurowa - przełom XIX/XX wieku – drewniany. Dach naczółkowy kryty gontem.

 

Adres: 24-123 Janowiec, ul.Lubelska 20

tel./ fax (81) 881 52 28, (81)464  36 77

e-mail: zamekjanowiec@kazimierz-muzeum.pl

 

Zwiedzanie:

- w okresie od 1 maja do 31 sierpnia:

wtorek - piątek od 10.00 do 17.00

sobota - niedziela od 10.00 do17.00

dziedziniec i krużganki zamkuotwarte codziennie maj – sierpień od 17.00 do 21.00

- wrzesień:

wtorek - piątek od 10.00 do 16.00

sobota - niedziela od 10.00 do16.00

- styczeń - kwiecień i październik - grudzień:

wtorek - piątek od 10.00 do 15.00

sobota - niedziela od 10.00 do15.00

Bilety:  normalny – 12zł,ulgowy – 8 zł

Karnet rodzinny – 30 zł (obejmuje2 osoby dorosłe + przynajmniej 2 dzieci w wieku do 13 lat)

 

Kazimierz Dolny

 

Dom Kuncewiczów – tzw. „Willa pod Wiewiórką” została wybudowana w 1936 roku wgprojektu Karola Sicińskiego dla pisarki, Marii i jej męża, Jerzego,początkowojako letnia siedziba właścicieli. Na początku II wojny światowej dom stał sięschronieniem dla grona uciekinierów z Warszawy, m.in.: Juliana Tuwima,Antoniego Słonimskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Mieczysława Grydzewskiego iStanisława Balińskiego. Kuncewiczowie odzyskali dom pod koniec lat 60. XX wieku. Od wiosny do jesieni prowadzili tu aktywne życie towarzyskie, aledopiero w 1984 roku, po śmierci męża, Maria Kuncewiczowa zamieszkała w nim na stałe i pozostała aż do śmierci w 1989 roku.

Wlatach 1991-2004 domemopiekowała się Fundacja Kuncewiczów założona przez ich syna, Witolda. Napoczątku 2005 r. „Kuncewiczówkę” zakupił samorząd województwa lubelskiego,przekazując ją Muzeum Nadwiślańskiemu wKazimierzu Dolnym.

 

 

 

 

 

 

 

Adres: 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Małachowskiego 19

tel. (81) 881 01 02

e-mail:kuncewiczowka@kazimierz-muzeum.pl

Zwiedzanie:

- w okresie maj - wrzesień:

wtorek - środa - czwartek iniedziela od 10.00 do 15.00

piątek – sobota od 10.00 do 17.00

- w okresie październik -kwiecień:

wtorek -niedziela od 10.00 do 15.00

Bilet normalny – 5 zł,ulgowy 3 zł

Bilet rodzinny dla dwojga opiekunów  z dziećmi do 13 lat – 12 zł

Lekcja muzealna prowadzona przez pracowników merytorycznych – 60 zł

Oprowadzanie po wystawach przezpracowników obsługi – nieodpłatnie

Odczyt, zajęcia warsztatowe – 150zł

Poniedziałki - nieczynne

Wpiątki - wstęp wolny

 

 Kamienica Celejowska– wybudowana przez kupca kazimierskiego, Bartłomieja Celeja, ok. 1635 roku z kamienia wapiennego, uznawana za szczytowy przykład kamienicy mieszczańskiej okresu renesansu.  Ozdobiona ogromna dekoracja ornamentalną i figuralną (rzeźbyśw. Bartłomieja i św. Jana chrzciciela oraz figury Chrystusa Salvatora Mundi iMatki Boskiej Królowej Nieba). Grzebień attyki zdobią rzeźby fantastycznych stworów. W 1917 roku została wykupiona przez Towarzystwo Opieki Nad ZabytkamiPrzeszłości. Od roku 1926 pełni funkcje muzealne, obecnie jest oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

 Dozwiedzenia: staławystawa malarstwa, grafiki i rysunku pt. „Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym (XIX-XXI w.) – miejsce i źródło sztuki”.Obejrzeć tu też można makietę Kazimierza Dolnego - przedstawiającą miasto z ok. 1910 roku.

                           

 

Adres: 24-120 KazimierzDolny, ul. Senatorska 11/13

tel./ fax (81) 881 01 04

e-mail: celejowska@kazimierz-muzeum.pl

Zwiedzanie:

- maj - wrzesień:

poniedziałki od 10.00 do 15.00

wtorek - środa - czwartek iniedziela od 10.00 do 17.00

piątek - sobota od 10.00 do 18.00

-  październik - kwiecień:

poniedziałki - nieczynne

wtorek - środa - czwartek iniedziela od 10.00 do 15.00

piątek - sobota od 10.00 do 17.00

Bilet normalny – 6 zł,ulgowy – 4 zł

 

 

Galeria Letnia –miejsce wernisaży i spotkań artystów, retrospektywne przeglądy dorobku twórców związanych z Kazimierzem Dolnym oraz czasowych wystaw malarstwa.

 

Adres: 24-120 Kazimierz Dolny,ul. Rynek 19

tel./ fax (81) 881 01 04

e-mail: celejowska@kazimierz-muzeum.pl

Zwiedzanie:

- maj - wrzesień:

wtorek - niedziela od 10.00 do18.00

Ceny biletów zróżnicowane wzależności od wystawy

 

 

Muzeum Sztuki Złotniczej– otwarte zostało w 1979 roku. Jest jedyną tego typu placówką w Polsce.Kolekcja licząca ok. 1 800 eksponatów, pochodzi w części z daru JędrzejaJaworskiego (kolekcjonera i inicjatora powstania tego muzeum), uzupełniana była późniejszymi zakupami, darami i depozytami.

Zgromadzonetu muzealia to srebra polskie reprezentujące złotnictwo różnych ośrodków od gotyku po współczesność,z wyraźną przewagą obiektów pochodzących z XVIII i XIX wieku. Wystawiany jest także zespół sreber z ważniejszych ośrodków europejskich. Na czas odbudowy siedziby oddziału przy kazimierskim Rynku wystawę stałą „Srebra polskie i obceXV-XXI wieku” przeniesiono do budynku dawnej XVIII-

wiecznejDzwonnicy. Są tam prezentowane: kultowe srebra religii chrześcijańskieji żydowskie XV-XX w.,srebra stołowe mistrzów rosyjskich i zachodnioeuropejskich XVIII i XIX wieku,srebra stołowe polskich ośrodkówzłotniczych XVIII i XIX wieku, warszawskie srebra od schyłku XVIII /XIXwieku i polskie złotnictwo współczesne po 1945roku.

 

Adres: 24-120 Kazimierz Dolny,ul. Zamkowa 2

tel. (81) 881 00 80

e-mail: zlotnictwo@kazimierz-muzeum.pl

Zwiedzanie:

- maj- wrzesień:

wtorek - niedziela od 10.00 do17.00

- styczeń - kwiecień ipaździernik - grudzień:

wtorek - niedziela od 10.00 do15.00

Bilet normalny – 7 zł,ulgowy – 5 zł

Bilet rodzinny - 18zł

Bilet grupowy (powyżej 10 osób) -3zł

 

 

Muzeum Przyrodnicze – powstało w 1982 roku, w dawnym spichlerzu zbożowym, pochodzący z końca XVI wieku. Natrzech kondygnacjach mieści się sześć komór – sal ekspozycyjnych.

Muzeumgromadzi i opracowuje zbiory przyrodnicze z zakresu geologii, paleontologii, botaniki i zoologii, pochodzące głównie z terenu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, licząceobecnie ponad 12 000 okazów.Do zwiedzenia m.in. wystawy: „W przełomowej dolinie środkowej Wisły”, „W krainie wąwozów” oraz „Tajemnice wymarłegoświata”, a także wystawy czasowe. Atrakcję stanowią żywe eksponaty: wiślane akwarium i szklany ulz pszczelą rodziną. W pobliżu znajduje się tzw. domwójtowski z Modliborzyc z drugiej połowy XIX wieku. Zlokalizowano w nim salkę dydaktyczną oraz biura i pracownie.

 

Adres:24-120 Kazimierz Dolny, ul. Puławska 54

tel. (81) 881 03 26

e-mail: przyrodnicze@kazimierz-muzeum.pl

 

 

 

Zwiedzanie:

- maj - wrzesień:

wtorek - niedziela od 09.30 do16.30

- styczeń - kwiecień ipaździernik - grudzień:

wtorek - niedziela od 10.00 do15.00

sobota - wstęp wolny

Bilet normalny – 7 zł,ulgowy – 5 zł

Karnet– normalny - 16zł, ulgowy- 10zł (obejmuje wstęp do  wszystkich oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego naterenie Kazimierz Dolnego)

 

 

Muzeum Nadwiślańskie proponuje także zwiedzenie Grodziska w Żmijowiskach (gm. Wilków) – jest to wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie z końca IX wieku, zniszczone podkoniec wieku X.

Zachowanyzostał fragment wałuobronnego, częściowo zrekonstruowany (wraz z bramą)na podstawie wyników badań wykopaliskowych. Obok grodu odtworzone zostaną obiekty mieszkalne i urządzeniatechniczne, stanowiące zaplecze dla ośrodka archeologii doświadczalnej idziałań edukacyjnych.

 

Adres: Żmijowiska (gm. Wilków )

tel. (81) 881 01 04

e-mail: archeologia@kazimierz-muzeum.pl

Zwiedzanie:

teren ogólnodostępny przez całyrok

 

Karczmiska

 

Izba Pamięci Kolejowej - Stacja Karczmiska -  znajduje się na trasie jedynej w tym regionie liniiwąskotorowej. Kolej ta zbudowana została wlatach 90-tych ubiegłego wieku przez rodzinę Kleniewskich w celu przewozu buraków z pól do cukrowni w Zagłobie. IzbaPamięci powstała w budynku byłej kasy wypłat na stacji Karczmiska, z inicjatywyTowarzystwa Miłośników Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej. Znajduje się tu wiele ciekawych eksponatów kolejowych m.in. zabytkowa centrala ręczna, czapkikolejowe różnych typów, przeróżne rodzaje lamp - od sygnałowych, po semaforowe.Są tutaj także kolekcje starych biletów kartonikowych, akcesoria torowe m.in.wszystkie typy szyn kolejowych oraz urządzenia używane dawniej do budowy torów.

Obecniekolejka wykorzystywana jest głównie do celów turystycznych. NałęczowskaKolej Dojazdowa oferuje przejazd w "stylu retro", połączony z dodatkowymi atrakcjami.

 

Adres: Stacja PKP w Karczmiskach

Karczmiska 77, 24-310 Karczmiska

tel. (+48) 81 828 70 18

tel. kom. 0 506 346 639

e-mail nkd@interia.pl

Wstęp bezpłatny

 

 

 

 

Kluczkowice

 

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach - zostało powołane przez Radę Powiatu Opolskiego w czerwcu 2007 roku. Mieści się w odrestaurowanympałacu na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Jeston przykładem dziewiętnastowiecznej architektury eklektycznej o cechachklasycystycznych. Otoczony parkiem, stanowi cenny przykład wiejskiej rezydencjiziemiańskiej. Ostatnimi właścicielami Kluczkowic byli Maria i Jan Kleniewscy.Po II wojnie światowej dokonano wywłaszczenia i parcelacji majątku. Obecniemieści się tu Technikum Ogrodnicze. 

Ekspozycjazajmuje dawną bibliotekę, jadalnię, salon, świetlicę, gabinet Jana Kleniewskiego i prezentuje działy: prehistoryczny, historyczny, historiikolejki wąskotorowej, etnograficzny i oświatowy. Największą atrakcją Muzeum jest oryginalna biblioteka w stylu zakopiańskim zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza. Muzeum posiada wdepozycie zabytki i muzealia archeologiczne z badań wykopaliskowych w Chodlikui Żmijowiskach, przekazane przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

 

WDziale Prehistorycznym można obejrzeć ekspozycję z zabytkami archeologicznymi z badań wykopaliskowych zmiejscowości położonych na terenie powiatu opolskiego, Chodlik, Żmijowiska i Nieszawa Kolonia oraz wystawy fotograficzno – informacyjne: „CeramikaChodlikowska – 1200 lat później”, „Majówki Archeologiczne w Chodliku wfotografii Krzysztofa Wasilczyka”, „Nieszawa Kolonia powiat Opole Lubelskie stanowisko 5 osadakultury przeworskiej z II-V w. n.e”.

 

Adres: Kluczkowice 7, 24-333Wrzelowiec
Tel.: 81 827 10 67   

Zwiedzanie:
poniedziałek – piątek w godzinach  9-13

Bilet normalny – 2,50 zł, ulgowy– 2,00zł.

Oprócz zwiedzania muzeum,oferujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej – lekcje muzealne,warsztaty plastyczne.

 

 

Poniatowa

 

Izba Pamięci Aptekarskiej w Poniatowej - założona została przez emerytowanego farmaceutę pana Edwarda Stanka. W budynku nowoczesnejapteki turyści mają niepowtarzalną okazjęzwiedzić nowoutworzoną ekspozycję poświęconą historii miejscowego aptekarstwa. Ekspozycję tworzą: zabytkowe meble stanowiące wyposażenie apteki z lat ‘30 XXw., różnorodne przyrządy aptekarskie (np. wojskowy polowy aparat do destylacji,prasa do wyciskania nalewek, łaźnia wodna, perkolator, autoklaf parowy) oraz bogaty zbiór dawnej specjalistycznej literatury farmaceutycznej.

Wtrakcie zwiedzania turyści mogą dowiedzieć się wszystkiego o ziołach, sposobach ich przyrządzania, zamorskich surowcach leczniczych, a także chorobach trapiących ludność dawniej i dziś orazsposobach ich leczenia. Prelekcje wzbogaca pokaz przyrządzania leków wedługdawnych receptur. Oferta adresowana jest do turystów indywidualnych i wycieczekszkolnych. Wjednym pokazie może uczestniczyć od 10 do 15 osób.

 

 

Apteka „Galenica” - Edward Stanek

24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa1

Tel./fax: (81) 820 37 07

Godziny otwarcia: od poniedziałkudo piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny.

Wstęp bezpłatny

 

Wojciechów

 

Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie – mieszczące się w XVI-wiecznej Wieży Ariańskiej powstało w 1993 roku. Jestj edynym w Polsce muzeumsztuki kowalskiej. Posiada bogatą kolekcję wyrobów artystycznych kowalipolskich i zagranicznych. Są to głównie prace wykonane podczas Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich w Wojciechowie.

Ekspozycjaprezentuje wyposażenie starej kuźni z paleniskiem, kowadłem, poruszanymręcznie miechem kowalskim iwszystkimi narzędziami, wykorzystywanymi przez kowala podczas pracy oraz kolekcję (ok. 900 eksponatów) kutych krat, krzyży, zestawów kominkowych, wieszaków, świeczników, podstawek nabutelki, wiatrowskazów, szyldów reklamowych, lamp, żyrandoli i wielu innych przedmiotów wykonanych za pomocątradycyjnych technik kowalskich.

Można tu również zobaczyć metalowe wyroby użytkowe - grace, motyki, kosy, sierpy, topory, oraz wasąg idrewniane brony.

                                                   

Muzeum Regionalne –zajmuje jednąz kondygnacji Wieży Ariańskiej. Ekspozycja z makietą średniowiecznego grodziskai eksponatami pochodzącymi z wykopalisk archeologicznych dokumentuje historię Wojciechowa. Druga część to wystrój wojciechowskiej chałupy z lat 1920 – 1930,w pełni wyposażonej w sprzęty i narzędzia jakimi posługiwali się mieszkańcy Wojciechowa w tamtych czasach.

Trzeciaczęść to Galeria SztukiLudowej, gdzie można zakupić podkowy na szczęście oraz wybić pamiątkową monetę.                                                      

 

Adres: Gminny Ośrodek Kultury

24-204 Wojciechów (Wieża Ariańska)

Tel / fax: (81) 517-72-10,517-76-22

e-mail: gok@agroturystyka.pl

 

ZWIEDZANIE:

Codziennie – 10.00 – 17.00

Od września do maja nieczynne wniedziele

Bilet normalny – 4,00 zł

Bilet ulgowy – 3,00 zł

Bilety uprawniają do wejścia dodwóch muzeów – Muzeum Kowalstwa i Muzeum Regionalnego)

 

Nowy Gaj

 

Muzeum Minerałów - prywatna kolekcja - udostępniana zwiedzającym od 2002 - znajduje się w Młynie Hipolit,zbudowanym w 1937 roku w zakolurzeki Bystrej. Nazwa młyna pochodzi od imienia syna weterynarza z Nałęczowa. Hipolit, nieszczęśliwie zakochany w niewiernejZofii, córce młynarza z Nowego Gaju popełnił samobójstwo. Czasami w południejego duchbłąka się po młynie.

Wśródbogatych zbiorów muzeum znajdują się: odmiany soli niebieskiej, bryła węgla brunatnego o masie ok. 40kg z widoczną korą drzewa i słojami, skamieniała ryba z przed 250 mln latpochodzącą z Brazylii, z wyraźnie zachowaną skórą i łuskami.

Bogatajest również wystawameteorytów z różnych części świata,  tzw. "jagody marsjańskie",mikroskopowe zdjęcia powierzchni pyłu księżycowego, który był przywiezionyprzez amerykańską załogową misję na Księżyc - Apollo 11,ruchome piaski zTanzanii poruszające się pod wpływem zmian pola magnetycznego Ziemi, a także fulguryt z Arizony, czyli krzemionka stopiona pod wpływem uderzenia pioruna.

 

 

 

Adres: Nowy Gaj 18a
24-204 Wojciechów
Tel.  (81) 51 78 129
Tel. kom.  0 505 288 292
e-mail: mlynhipolit@poczta.onet.pl

www.mlynhipolit.pl

W sprawie zwiedzania prosimy okontakt telefoniczny