Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

 24 października w Puławach odbyło się spotkanie konsultacyjno-warsztatowe dotyczące opracowania "Programu rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 roku z perspektywą do 2030 r."

 

Dokument opracowuje konsorcjum firm Synergia z Lublina i Bluehill z Warszawy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów".

 

Wśród ważnych informacji zaprezentowanych podczas spotkania znalazły się między innymi wyniki badań obrazujące obecne trendy w turystyce i to jak turyści oceniają ofertę turystyczną województwa lubelskiego.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że popularne obecnie są:

  • Funkcje edukacyjne miejsca, czyli żywe lekcje historii
  • Krajobrazy i dostępne formy spotkania z przyrodą
  • Przyjazność regionów dla rodzin z dziećmi
  • Przejawy wielokulturowości regionu
  • Region turystyczny jako miejsce spotkań (w przeciwieństwie do miejsc adresowanych dla samotników)

 

Wśród braków i tego co się nie podoba w Regionie Lubelskim turystom wskazywano nierówną jakość usług turystycznych i obawy turystów przed tym jaką ofertę zastaną po przyjechaniu do regionu oraz sytuacje w których oferowane produkty nie spełniają obietnic z nimi związanych.

 

Podczas spotkania zwracano uwagę na potrzebę szkolenie kadr turystycznych, których zadaniem będzie przekazywanie wyczerpujących i sprawdzonych informacji o ofercie turystycznej. Z punktu widzenia promocji turystycznej regionu akcentowano również potrzebę innego sposobu opowiadania o ofercie turystycznej, potrzebę „emocjonalnego" opisu produktów turystycznych, tak aby przede wszystkim „sprzedawać" turyście niepowtarzalne wrażenia.