• Kraina Zdrowia
    Uroda i Zdrowie w Nałęczowie

Kraina Zdrowia jest produktem sieciowym, który został wdrożony w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Swoim zakresem obejmuje oferty związane z dbaniem o ogólny stan zdrowia. Kraina Zdrowia bazuje głównie na potencjale Nałęczowa, lecz nie tylko na ofercie Uzdrowiska Nałęczów, choć niewątpliwie jest ono kołem zamachowym dla sieci. Dzięki sprzyjającemu tutaj mikroklimatowi wiele turystów krajowych i zagranicznych chwali to miejsce i decydują się na ponowny przyjazd. Na terenie Krainy Lessowych Wąwozów wiele obiektów świadczy usługi prozdrowotne typu spa, czy odnowa biologiczna. Elementem tego produktu są również obiekty noclegowe posiadające ofertę dla miłośników nordic walking. Na terenie Krainy istnieje ponad 150 km dobrze oznakowanych tras nordic walking, co stanowi doskonałe uzupełnienie podstawowej oferty zdrowotnej, będąc w stosunku do niej komplementarnym elementem. 

Odpocznij i zadbaj o zdrowie w Krainie Lessowych Wąwozów! W zakładce Oferta Krainy Zdrowia znajdziesz podmioty świadczące usługi prozdrowotne, a jeśli jesteś  zainteresowany zakupieniem kilku usług w ramach pakietów znajdziesz je w przypisanej do tego podstronie. Gdybyś planował pobyt kilkudniowy znajdziesz tutaj  również dedykowaną dla Krainy Zdrowia bazę noclegową.