Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów" ściśle współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Puławach i Ministerstwem Sportu i Turystyki, czego wynikiem są liczne darmowe publikacje. Wydawnictwa te są kolportowane w Centrum Informacji Turystycznej w Nałęczowie (ul. 1 maja 16), w obiektach na terenie całej Krainy Lessowych Wąwozów, a także na targach turystycznych odbywających się cyklicznie na terenie całej Polski. Wśród materiałów znajdą Państwo: mapy, informatory i inne publikacje o szerokiej tematyce.

Szlaki Nordic Walking w Krainie Lessowych Wąwozów 

gminy: Janowiec, Końskowola, Puławy, Poniatowa

 

Szlaki Nordic Walking w Krainie Lessowych Wąwozów 

gminy: Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnica

Publikacje zostały wydane w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Puławskiego w ramach realizacji zadania "Promocja tras Nordic Walking w Krainie Lessowych Wąwozów".


Akademia Lesslandia 

Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Zadania publicznego pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.


Szlak Questów Krainy Lessowych Wąwozów

 

 Szlak Questów cz. 1

Szlak Questów cz. 2

Publikacja została wydana w 2023 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Puławskiego w ramach realizacji zadania "Szlakiem questów po Krainie Lessowych Wąwozów".


Szlak architektury Krainy Lessowych Wąwozów

images/dokumenty/SzlakArchitektury.pdf

Publikacja została wydana w 2022 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu puławskiego w ramach realizacji zadania "Szlak Architektury Krainy Lessowych Wąwozów".


Nałęczowski Szlak Literacki

Publikacja została wydana w 2021 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu puławskiego w ramach realizacji zadania "Nałęczowski Szlak Literacki".


Wąwozowe Atrakcje w Krainie Lessowych Wąwozów

Publikacja została wydana w 2020 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu puławskiego w ramach realizacji zadania "Wąwozowe atrakcje".


Informator Turystyczny Krainy Lessowych Wąwozów

Publikacja została wydana w 2020 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji zadania "Rozwój i promocja marki turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów".