Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Kontakt Klasztorna 3,
24-120 Kazimierz Dolny
Gmina Kazimierz Dolny
Miejscowość Kazimierz Dolny

Opis obiektu: Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Jeden z kilku zabytkowych kościołów w Kazimierzu Dolnym Świątynia zachowała swoje naturalne, XVI wieczne wyposażenie. Zespół klasztorny należy do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych.

Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny to jeden z kilku zabytkowych kościołów w Kazimierzu Dolnym, w którym zachowało się XVI-wieczne wyposażenie. Zespół klasztorny należy do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych.    

Kilka informacji na temat Sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny został ufundowany w 1589 r. przez mieszczan kazimierskich: Bartłomieja i Mikołaja Przybyłów. W 1627 r. przy kościele osiedlili się franciszkanie-reformaci, którzy stopniowo powiększyli świątynie, a w latach 1638-1668 dobudowali część klasztoru i otoczyli go w I poł. XVIII w. wysokimi murami obronnymi z wejściem w postaci tzw. Krytych schodów. W 1956 r. w klasztorze powstało muzeum, którego eksponaty obejmują: rękopisy, stare druki, dawne rzeźby i obrazy oraz relikty regionalne z okolic Kazimierza Dolnego.

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny zachował do dziś swoje oryginalne wyposażenie z balustradą okalającą boczne ołtarze i chórem dla reformatów za ołtarzem. Ołtarz główny został wykonany w 1770 r. przez Walentego Charytańskiego i Wojciecha Wnukiewicza wdg. projektu architekta Tomasza Hoffmana. W ołtarzu znajduje się obraz Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, który został namalowany olejno na desce w 1600 r. W kościele znajduje się również obraz św. Antoniego, namalowany przez Wojciecha Jaszczołda.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Klasztorna 3, 24-120 Kazimierz Dolny
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.