Wzgórze Kościelne w Nałęczowie

Kontakt
Gmina Nałęczów
Miejscowość Nałęczów

Opis obiektu: Wzgórze Kościelne w Nałęczowie

Wzgórze Kościelne na którym został zbudowany Kościół Parafialny w Nałęczowie. Na samym zboczu znajduje się wiele kapliczek i pomników z wizerunkami świętych i błogosławionych.

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela to budowla pochodząca z XVIII wieku. Według tradycji, w czasach średniowiecznych na tym wzgórzu stał zamek obronnny, którego pozostałością jest wschodnia część kościoła, na styku prezbiterium i nawy głównej. Zachowały się podziemia kościoła oraz duże, tajemicze piwnice pry plebanii, które mogą być pozostałością po lochach prowadzących do baszty. Parafia powstała w XIV w., natomiast budowę obecnie istniejącego kościoła rozpoczął  F. Gałęzowski, a ukończył oraz wyposażył świątynię Stanisław Małachowski. Latem odbywają się tu koncerty organowe.

W kaplicy bocznej znajdziemy obraz Matki Bożej Łaskawej słynący cudami. Na uwagę zasługuje również późnobarokowa ambona z herbami Małachowskich i Potockich, a także chrzcielnica z XVIII wieku. W podziemnej krypcie kościoła spoczywają szczątki Marianny z  Potockich Małachowskiej. Epitafium z portretem zmarłej najprawdopodobniej wykonał Sebastian Zeisel.

Obok kościoła znajduje się założony w 1816 roku cmentarz. Przechodząc obok XVIII- wiecznej kostnicy, znajdziemy się w najstarszej części cmentarza. Obok wejścia głównego obaczyć można zbiorową mogiłę powstańców z 1863 roku, a tuż przy niej mogiła bojowników z okresu I wojny światowej. Swoje miejsce spoczynku znaleźli tutaj również: Oktawia Żeromska- pierwsza żona Żeromskiego, Ewa Szelburg- Zarembina, Fortunat Nowicki, Konrad Chmielewski, Michał Górski- ostatni właściciel Nałęczowa.

Lokalizacja

Nałęczów
Bochotnica 4, 24-140 Nałęczów
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.