Wieża Ariańska

Kontakt Wojciechów 9,
24-204 Wojciechów
Gmina Wojciechów
Miejscowość Wojciechów
Telefon 81 517 72 10
e-mail gok@agroturystyka.pl

Opis obiektu: Wieża Ariańska

Wieża Ariańska w Wojciechowie to imponująca budowla wzniesiona w pierwszej połowie szesnastego wieku przez starostę lubelskiego Jana Pileckiego. Obecnie w Wieży Ariańskiej mieszczą się między innymi Muzeum Regionalne z Galerią Sztuki Ludowej oraz ekskluzywne Muzeum Kowalstwa

Wieża Ariańska

Wieża Ariańska położona jest w Wojciechowie, który słynie ze swoich tradycji kowalskich.

Kilka informacji na temat Wieży Ariańskiej

Ta imponująca budowla została wzniesiona w I poł. XVI w. przez starostę lubelskiego Jana Pileckiego i jest to jedyna na Lubelszczyźnie tego typu gotycko-renesansowa budowla.

Wieża Ariańska została wykonana z kamienia i cegły, a ponadto zwieńczona dachem naczółkowym, krytym niegdyś gontem. Przeznaczona była zarówno do celów mieszkalnych, jak i obronnych. W tamtym czasach na popularności zyskała broń palna, przez co starosta przy budowie wieży uwzględnił te nowinki techniczne i wybudował dodatkowe umocnienia w formie bastionu, których zarys do dziś jest widoczny podczas spacerów dookoła budowli.

Obecnie w Wieży Ariańskiej znajduje się Muzeum Regionalne z Galerią Sztuki Ludowej oraz jedyne w Polsce – Muzeum Kowalstwa.

Lokalizacja

Wojciechów
Wojciechów 9, 24-204 Wojciechów
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.