Zespół dworsko-parkowy w Łubkach

Kontakt Łubki 58, 24-204 Wojciechów
Gmina Wojciechów
Miejscowość Łubki

Opis obiektu: Zespół dworsko-parkowy w Łubkach

Klasycystyczny, drewniany dwór z połowy XIX wieku położony na wzgórzu nad rzeką Czerką. Niegdyś był własność rodu Dąbrowskich, obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa. Obiekt otoczony jest pięknym parkiem położonym na pagórkowatym terenie.

Zespół dworsko-parkowy w Łubkach

Klasycystyczny drewniany dwór powstał w połowie XIX w. na wzgórzu nad rzeką Czerką. Pierwotnie był on własnością rodu Dąbrowskich. Zespół dworsko-pałacowy otoczony był przepięknym parkiem położonym na pagórkowatym terenie, w Łubkach koło Wojciechowa.

Kilka informacji na temat Zespołu dworsko-parkowego w Łubkach

Po powstaniu styczniowym zespół dworsko-parkowy pozostał opuszczony. Następnie budynek został nabyty przez Mieczysława Dąbrowskiego – syna oficera armii Królestwa Kongresowego. Żył on w latach 1846-1908 i był osobą zasłużoną dla ziemi lubelskiej, jak i samych Łubek: był współbudowniczym kolejki wąskotorowej biegnącej przez Szczuczki, Łubki, Niezabitów do Opola Lubelskiego. Według miejscowej legendy na jego prośbę obok dworku, w piaskowym kurhanie spoczęło serce dziedzica.

Obecnie w zespole dworsko-parkowym znajduje się szkoła podstawowa, a pozostałości parku zawierają cenne okazy przyrodnicze, uznane za pomniki przyrody, takie jak: dęby szypułkowe oraz sosnę czarną.

Lokalizacja

Wojciechów
Łubki 58, 24-204 Wojciechów
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.