Rzeka Wieprz

Opis obiektu: Rzeka Wieprz

Wieprz to lewy dopływ Wisły, a jego dolina z uwagi na nienaruszony charakter posiada status obszaru chronionego.

Rzeka Wieprz

Rzeka Wieprz jest lewym dopływem Wisły, a jego dolina z uwagi na nienaruszony charakter posiada status obszaru chronionego. Usytuowana jest w północnej części Krainy Lessowych Wąwozów, a dzięki swojemu centralnemu położeniu określany jest jako główna rzeka Lubelszczyzny.

Kilka informacji na temat rzeki Wieprz

Wieprz jest jedną z największych rzek we wschodniej Polsce, a swój początek bierze w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Jego niepowtarzalny krajobraz tworzy nieregularne koryto otoczone drzewami i zaroślami, kwieciste łąki urozmaicone kępami drzew i krzewów oraz malownicze skarpy i wytworzone na piasku murawy. Wieprz tworzy także liczne siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt, znajdują się tu nie tylko bobry, ale również piżmaki czy wydry.

 Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe Wieprza stwarzają idealne warunki do rozwoju turystyki aktywnej, szczególnie turystyki kajakowej. Szlaki te gwarantują zobaczenie niezwykłych widoków oraz terenów wręcz pozbawionych zabudowań, na których w pełni króluje przyroda. Popularny szlak prowadzi z Kośmina do Skoków tuż obok Dęblina (długość 18,5 km).

 

Lokalizacja

Puławy
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.