Kamieniołom w Nasiłowie

Kontakt
Gmina Janowiec
Miejscowość Nasiłów

Opis obiektu: Kamieniołom w Nasiłowie

Kamieniołom w Nasiłowie, leży po zachodniej stronie Wisły. Zbocze kamieniołomu odsłania wiele geologicznych atrakcji.

Kamieniołom w Nasiłowie

Kamieniołom w Nasiłowie leży po zachodniej stronie Wisły, a jego zbocze odsłania wiele geologicznych atrakcji.

Kilka informacji na temat Kamieniołomu w Nasiłowie

Kamieniołom kredowych skał wapienno-krzemionkowych jest jednym z najpiękniejszych obiektów geoturystycznych tutejszych okolic. Małopolski Przełom Wisły to miejsce, gdzie rzeka rozcina skały powstałe w czasach dinozaurów i nieco później.

Na najniższym poziomie kamieniołomu można zaobserwować szarożółte skały odsłaniające się na poziomie Wisły (opoki – mastrycht, górna kreda). Na tym poziomie występują liczne skamieniałości, np. małże, belemnity, ramienionogi, amonity, łodziki czy gąbki.

W najwyższych partiach występują skały wapienne, odporne na wietrzenie. Można w nich zauważyć liczne otwory, które są prawdopodobnie norami utworzonymi przez raki.

Dalsza część odsłonięcia to „siwak”, czyli szare lub jasnoszare gezy – skały wapienno-krzemionkowe podobne składem do opok. Wszystkie te odciski lub pozostałości pochodzą z najmłodszego, tzw. piętra epoki górnej kredy w erze mezozoicznej – piętro to trwało ok. 5 mln lat, a rozpoczęło się ok. 71 mln lat temu – i poprzedzało nadejście trzeciorzędu.

Wąskie ścieżki odbiegające na boki pozwalają podejść pod sam brzeg lub wspiąć się na porośniętą skarpę dawnych kamieniołomów, skąd widać piękne widoki na Bochotnicę i Kazimierz Dolny.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Nasiłów
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.