Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

Kontakt
Gmina Opole Lubelskie
Miejscowość Opole Lubelskie

Opis obiektu: Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

Park znajduje się w powiecie opolskim. Jest domem dla wielu gatunków zwierząt leśnych m.in. orzesznice, borsuki i kuny.

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy znajduje się w powiecie opolskim. Otacza on ochroną krajobraz środkowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej wraz z fragmentem przełomowego odcinka doliny Wisły.

Kilka informacji na temat Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 r. i jego powierzchnia wynosi 48,89 km2, natomiast jego otulina liczy 136,25 km2.

Urozmaicona rzeźba parku tworzona jest przez strome krawędzie doliny Wisły oraz jego liczne wąwozy lessowe. Obejmuje on także część prawego zbocza doliny Wisły, gdzie w odsłoniętych skałach kredowych występują liczne skamieniałości zwierząt.

Ponad 38% powierzchni Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego zajmowana jest przez lasy grabowo-dębowe oraz bory sosnowo-dębowe. Można w nich spotkać rzadkie i chronione gatunki roślin, takie jak: lilia złotogłów, tojad mołdawski i widłak jałowcowaty; żyje tu również wiele gatunków zwierząt m.in. orzesznice, borsuki czy kuny.

We Wrzelowieckim Parku znajduje się 8 pomników przyrody – są to sędziwe drzewa w parku pałacowym w Kluczkowicach oraz grupa starych dębów szypułkowych we Wrzelowcu.

Obszar Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny jest bogaty w obiekty zabytkowe. Do cenniejszych zabytków należą: gotycki kościół pw. św. Tadeusza i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Piotrawinie. Cennym obiektem jest także kościół w Rybitwach w stylu renesansu lubelskiego. We wsiach na terenie parku znajdują się także liczne zabytki ludowego budownictwa drewnianego, a przy drogach spotkać można krzyże i kapliczki nawet z XVIII w.

Lokalizacja

Opole Lubelskie
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.