Wąwóz Liszcze

Kontakt
Gmina Puławy
Miejscowość Puławy

Opis obiektu: Wąwóz Liszcze

Dobrze rozwinięty, dolinny system wąwozowy, o zlewni ponad 0,5 km2, położony w północno-zachodnim narożu Płaskowyżu Nałęczowskiego, w gminie miejskiej Puławy.

Z wąwozem głównym, o długości prawie 1,5 km i 10-20 m głębokości, uchodzącym do doliny ul. Piasecznicy, którą przebiega szlak pieszy zielony, łączy się kilka ramion o długości 200-400 m. Liczne rozdoły – kształtujące pierzasty układ krajobrazowy – rozcinają niemal wszystkie krawędzie form nadrzędnych. Przeważa przekrój V-kształtny, o nachyleniu zboczy 45-50°, zaś w środkowym odcinku – gdzie procesy zboczowe asymetrycznie poszerzają wąwóz – przekrój trapezoidalny.

Lokalizacja

Puławy
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.