Wąwóz Oblasówka

Kontakt
Gmina Janowiec
Miejscowość Janowiec

Opis obiektu: Wąwóz Oblasówka

Jest to uskok tektoniczny, wycięty w gezach paleocenu, pogłębiony przez wąwóz dolinnodrogowy o przekroju V-kształtnym. Zbocza o nachyleniu 30-40° mają różną wysokość: lewe 40 m, prawe 10 m.

Wąwóz rozcina na długości ponad 600 m krawędź Równiny Radomskiej między Janowcem i Oblasami. Jest to zarazem lewe zbocze doliny Wisły w najmłodszym odcinku przełomu przez pas wyżyn. Przez kilka mln lat Wisła płynęła na zachód od Janowca i na wschód od Puław, jednak po kolejnym zasypaniu przez osady wodnolodowcowe nie usunęła ich, lecz wyżłobiła nową dolinę, wąską do 1 km i głęboką ponad 50 m. Z jej krawędzi roztacza się widok na położony naprzeciw Kazimierz.

Lokalizacja

Janowiec
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.