Kapliczka Św. Michała

Kontakt
Gmina Nałęczów
Miejscowość Nałęczów

Opis obiektu: Kapliczka Św. Michała

Monument zlokalizowany przy ulicy Lipowej w Nałęczowie. W górnej części monumentu znajduje się rzeźba wyobrażająca zwycięską walkę św. Michała Archanioła z szatanem, w dolnej zaś znajduje się kamienny sarkofag.

Kapliczka Św. Michała w Nałęczowie

Kapliczka św. Michała zlokalizowana jest przy alei Lipowej w Nałęczowie. Data jej budowy nie jest znana jednak określa się jej powstanie na przełom XVII i XVIII w., a datę wykonania rzeźby ustalono na rok 1885.

Kilka informacji na temat Kapliczki Św. Michała w Nałęczowie

W górnej części kapliczki znajduje się rzeźba św. Michała Archanioła depczącego diabła z ludzką głową oraz torsem i odwłokiem węża, w dolnej zaś znajduje się kamienny sarkofag.

Wbrew obiegowej nazwie „kapliczka” mamy tu do czynienia z epitafium. Trudno jednoznacznie wskazać, czyje doczesne szczątki upamiętniono w tak niecodzienny sposób, badacze przeszłości wskazują na kasztelana lubelskiego Felicjana Eleutera Gałęzowskiego herbu Tarnowa. Ustalenia naukowców kłócą się z tradycyjną mądrością ludową. Według nich złożono tu zmarłego znacznie szlachetniejszego pochodzenia. Kiedy po zabójstwie biskupa Krakowskiego, Stanisława Szczepanowskiego, król Bolesław II Śmiały został wygnany ze swojego królestwa, po wieloletniej tułaczce powrócił do kraju w przebraniu mnicha. Osiadł wówczas pod Bochotnicą, jako pustelnik odbywając dożywotnią pokutę za swą zbrodnie. Zmarł nieopodal, a w miejscu pochówku króla-wygnańca po latach wzniesiono wymowny pomnik.

Lokalizacja

Nałęczów
ul. Lipowa, 24-150 Nałęczów
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.