Cmentarz włostowicki

Cmentarz włostowicki
Kontakt ul. Włostowicka 61,
24-100 Puławy
Gmina Puławy
Miejscowość Puławy

Opis obiektu: Cmentarz włostowicki

Jedna z najstarszych nekropolii rzymskokatolickich w Polsce, jego początki datuje się na 1801 r.

Cmentarz włostowicki

Cmentarz rzymskokatolicki parafii pw. św. Józefa we Włostowicach należy do najstarszych w Polsce, a od 1986 r. zaliczany jest do obiektów zabytkowych.

Kilka informacji na temat cmentarzu we Włostowicach

Przy niegdyś drewnianej kaplicy, która z czasem została przekształcona w murowany kościół, istniał do końca XIX w. cmentarz, gdzie zostali pochowani ludzie związani z dworem Czartoryskich. Z dawnego cmentarza zachowały się tablice osadzone w murze.

Od 1785 r. Puławy stanowiły siedzibę Czartoryskich i to właśnie dzięki księciu Adamowi Czartoryskiemu w 1801 r. został założony nowy cmentarz grzebalny.

Niegdyś na terenie cmentarza znajdowały się kwatery przeznaczone dla niekatolików i prawosławnych, z kaplicą i osobnym wejściem. Nagrobki cmentarza należą do bardzo starych i pięknych dzieł sztuki sepulkralnej.

Od 1988 r. członkowie Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych przy wsparciu proboszcza parafii św. Józefa, Urzędu Miasta i mieszkańców Puław prowadzą prace porządkowe o konserwatorskie.

Lokalizacja

Puławy
ul. Włostowicka 61, 24-100 Puławy
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.