Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Regulamin sklepu internetowego www.kraina.org.pl



I. Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży i zakupu pamiątek oraz produktów lokalnych w sklepie internetowym funkcjonującym w serwisie www.kraina,org.pl,
2) Nadzór merytoryczny nad sklepem internetowym sprawuje Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów" z siedzibą przy Al. Kasztanowej 2, 24-150 Nałęczów, numer NIP 716 26 69 665
3) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem
4) Przedmiotem działalności sklepu internetowego kraina.org.pl jest sprzedaż pamiątek za pośrednictwem Internetu.
5) Przedmioty sprzedawane w sklepie są własnością Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów" oraz osób, z którymi Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów" podpisała stosowną umowę (zwanych dalej Dostawcami).

 

II. Dane Klienta

1) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub przedsiębiorca
2) Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu.
3) Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w innym celu.
4) Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Zostaną umieszczone w komputerowej bazie danych Sklepu wykorzystane jedynie dla celów niezbędnych do realizacji zamówienia. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną ze stosownym żądaniem.

 

III. Ceny
1) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Nie zawierają  kosztu dostawy.

 

IV. Procedura dokonania zakupu.
1) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.kraina.org.pl
2) Dodanie produktu lub produktów do „koszyka", uzupełnienie niezbędnych danych, akceptacja niniejszego regulaminu sklepu oraz naciśnięcie    przycisku „wyślij zamówienie" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
3) Po złożeniu zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności:
         a. Wpłata na konto - warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie należności zawierających koszt wyrobu wraz z kosztami wysyłki na wskazane w zamówieniu konto. Po wpłynięciu w/w kwoty na wskazane konto zamawiający otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Możliwe jest przesłanie e-mailem potwierdzenia zapłaty.
         b. Opłata "za pobraniem" - po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podany w zamówieniu adres e-mail prośbę o potwierdzenie zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest odesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail dostawcy.
4) Jednorazowo można złożyć zamówienie na wyroby oferowane przez jednego Dostawcę, co można sprawdzić w widoku „koszyka"
5) Informacja o danych Dostawcy, potrzebnych do finalizacji transakcji, wysyłana jest w wiadomości e-mail.

 

V. Dostawa
1) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2) Koszty dostawy pokrywa Klient. W przypadku płatności przelewem należy je doliczyć do kosztu zamówionych przedmiotów. Przy płatności za pobraniem kwota pobrania będzie uwzględniała koszt wysyłki.

3) Termin realizacji złożonych zamówień wynosi do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego.

 

VI. Zwroty, reklamacje
1) Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przesyłki pod warunkiem    zachowania dowodu sprzedaży: rachunku/ faktury VAT.
2) Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, kwota wpłacona na konto pomniejszona o koszt przesyłki zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.
3) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego u pracownika Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
4) W przypadku przedmiotu wykonanego przez Dostawcę reklamacje/zwroty będą rozpatrywane po uzgodnieniu z Dostawcą.

 

Postanowienia końcowe.

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


 

 

 telefon: (81) 501 61 01

e-mail: info@kraina.org.pl