Spływ kajakowy Chodelką

Kontakt
Gmina Kazimierz Dolny
Miejscowość Szczekarków – Skarpa Dobrska – Podgórz – Krowia Wyspa – Kazimierz Dolny
Kolor szlaku 11 km

Opis obiektu: Spływ kajakowy Chodelką

Około 11 kilometrowy spływ prawym dopływem Wisły. Na trasie znajduje się wiele atrakcji. M.in. naturalna skarpa, panorama powiślańska, rezerwat Krowia Wyspa i historyczne miejsce, gdzie niegdyś znajdowało się grodzisko.

Rzeka Chodelka jest prawym dopływem Wisły, ma długość 48 km i źródła w okolicy wsi Ryczydół.

Płynie przez Kotlinę Chodelską i wpływa do Wisły za Podgórzem. Spływ rozpoczyna się w miejscowości Szczekarków za mostem i młynem. Od tego momentu, mimo że rzeka płynie pomiędzy wałami, to nad wodą rosną drzewa i zdarzają się przeszkody.

Około 1,5 km za młynem jest most na szosie Wilków-Dobre i zaczyna się odcinek ujściowy. Z prawej strony zbliża się do rzeki naturalna skarpa, słynna Skarpa Dobrska wznosząca się do 80-90 m nad dolinę. Na jej najwyższym punkcie było również grodzisko (oznakowane teraz widoczną z daleka tablicą) i z tego miejsca rozciąga się wspaniała panorama Powiśla. Po dopłynięciu do mostu w Podgórzu warto zostawić kajaki i oznakowaną ścieżką pójść w prawo pod górę, aby po około 15 minutach dojść do grodziska i punktu widokowego.

Z góry widać szeroką wstęgę Wisły i maleńką wstążeczkę Chodelki. Powrót na spływ i w Podgórzu mijamy nowy wysoki most żelazny. Chodelka wpływa do Wisły na wysokości Krowiej Wyspy, kilometr za Podgórzem. W czasie upalnego i suchego lata wody w Chodelce jest dosłownie na centymetry, a całe koryto Wisły pomiędzy brzegiem a wyspą można przejść na piechotę, wody jest na 20-40 cm, wspaniała okazja na krótki odpoczynek połączony z kąpielą. Spływ można zakończyć na wysokości kamieniołomu przed Kazimierzem lub w samym centrum miasta, 5 km od Krowiej Wyspy.

Początek spływu: Jaz w Szczekarkowie
Koniec spływu:
Kazimierz Dolny

Spływy organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach
ul. Hauke-Bosaka 1
24 – 100 Puławy
tel. 81 458 62 40

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.