Spływ kajakowy Wieprzem

Spływ kajakowy Wieprzem
Kontakt
Gmina Puławy
Miejscowość Jeziorzany - Baranów - Obłapy - Niebrzegów; Kośmin - Dęblin
Długość trasy 90 km

Opis obiektu: Spływ kajakowy Wieprzem

Kilka szlaków zlokalizowanych na prawym dopływie Wisły - Wieprzu. Ich łączna długość oscyluje w granicy 90 km. Dolina Wieprza posiada status obszaru chronionego.

Początek spływu: Wieś Jeziorzany
Koniec spływu: Dęblin

Trasy spływów:

Jeziorzany – Baranów
Baranów  – Obłapy
Baranów – Niebrzegów
Kośmin – Dęblin


Krótka charakterystyka spływu:
Wyprawa krętym Wieprzem przez malownicze okolice, to wyzwanie nawet dla wytrawnych kajakarzy. Rzeka Wieprz to prawy dopływ Wisły. Jej długość wynosi 303 km, a dorzecza zajmują powierzchnię 10,4 tys. km2. Swoje źródła bierze w okolicy Tomaszowa Lubelskiego na roztoczu, a do Wisły uchodzi w Dęblinie. Z rzeką Krzną łączy się poprzez kanał Krzna – Wieprz. Głównymi dopływami Wieprza są: Bystrzyca i Tyśmienica. Dolina tej rzeki o naturalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych posiada status obszaru chronionego. Bogata jest w rozlewiska, mokradła i starorzecza. Dzięki temu, że krajobraz okolic Wieprza wciąż pozostaje naturalny i niezniszczony działalnością człowieka, swoje siedliska mają tu dzikie ptaki, takie jak: błotniarki, czajki, łabędzie nieme, jak również zwierzęta m.in.: wydry, piżmaki, a nawet liczne rodziny bobrów.

Spływy organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Puławach.
ul. Hauke-Bosaka 1
24 – 100 Puławy
tel. 81 458 62 40

Lokalizacja

Gmina Puławy
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.