Nadwiślański

Nadwiślański
Kontakt
Miejscowość Annopol - Dęblin
Kolor szlaku niebieski
Długość trasy 107 km

Opis obiektu: Nadwiślański

Niebieska, 107 kilometrowa trasa przecinający województwo lubelskie z południa na północ. Biegnie wzdłuż Wisły. Jej północna część znajduje się na terenie Krainy Lessowych Wąwozów.

Szlak jest jedną z najpiękniejszych pod względem krajobrazowym tras pieszych województwa lubelskiego. Rozpoczyna swój bieg na rynku w Annopolu, a kończy obok stacji PKP w Dęblinie. Szlak podąża wzdłuż ostoi ptasiej „Małopolski Przełom Wisły” wchodzącej w skład sieci NATURA 2000, przez teren Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, łącząc 3 powiaty – kraśnicki, opolski i puławski.

Przebieg szlaku: Annopol – Jakubowice – Kopiec – Popów – Wałowice – Basonia – Rybitwy - Józefów nad Wisłą – Kolczyn – Kopanina Kaliszańska – Zgoda – Piotrawina – Kępa Solecka – Kępa Gostecka – Zakrzów – Las Dębowy – Kępa Chotecka – Zastów Karczmiski – Podgórz – Męćmierz – Albrechtówka – Kazimierz Dolny – Góry – Bochotnica – Zbędowice – Kol. Zbędowice – Włostowie – Puławy – Wólka Profecka – Wólka Gołembska – Gołąb – Borowa – Dęblin PKP

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.