Niepodległościowy

Niepodległościowy
Kontakt
Gmina Kazimierz Dolny
Miejscowość Kazimierz Dolny - Końskowola - Baranów
Kolor szlaku zielony
Długość trasy 50,7 km

Opis obiektu: Niepodległościowy

Przeszło pięćdziesięciokilometrowy szlak koloru zielonego. Swój początek ma w Bochotnicy. Jego trasa biegnie przez Kazimierski Park Krajobrazowy i lessowe wąwozy w Dolinie Wisły.

Szlak zaczyna się w miejscowości Bochotnica położonej w Kazimierskim Parku Krajobrazowym. Niepowtarzalne walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Janowca, Kazimierza i Puław były znane i doceniane od lat. Dzięki podatności lessów na erozję wodną krajobraz parku podlega ciągłym przemianom. Lessowe i wapienne zbocza doliny Wisły porastają murawy i zarośla kserotermiczne z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami. Dolina Wisły jest jednym z najważniejszych w Europie korytarzy ekologicznych umożliwiających gniazdowanie i przeloty ptaków.

Przebieg szlaku: Bochotnica(0,0) – Wierzchoniów (6,0) – Kol. Celejów (8,5)– Las Stocki (11,8) – Kol. Zbędowice (13,0) – Pożóg (17,7) – Końskowola (19,5) – Bałtów (30,5)– Borysów (33,6) – Żyrzyn (41,0) – Łysa Góra (45,3) – Baranów (50,7)

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.