Ścieżka Gołąb - Jezioro Nury

Ścieżka Gołąb - Jezioro Nury
Kontakt
Gmina Puławy
Miejscowość Gołąb
Kolor szlaku niebieski
Długość trasy 7,9 km

Opis obiektu: Ścieżka Gołąb - Jezioro Nury

Blisko ośmiokilometrowa ścieżka oznaczona kolorem niebiskim. Prowadzi obok eutroficznego jeziora Nury. Największą atrakcją szlaku jest możliwość spotkania zaskrońca oraz chronionego ptaka - remiza.

Główny zwiedzany obiekt to śródłąkowe i przyleśne, eutroficzne jezioro Nury. Jezioro to ma ok. 4,0 ha powierzchni i stanowi pozostałość po dawnym przebiegu jednego z bocznych koryt Wisły. Aktualnie jest zasilane niewielkim ciekiem odprowadzającym wodę ze zmeliorowanych łąk położonych między Gołębiem i Wólką Gołębską.

Wody jeziora są silnie eutroficzne, to znaczy zawierają dużą ilość związków biogennych, takich jak azotany, fosforany i inne. Brzegi jeziora otoczono pasem szuwaru trzcinowego- pałkowego, przechodzącego w zespoły roślin pływających. Wraz z innymi roślinami występują rzęsy: drobna i trójrowkowa. Wysoki w tym miejscu, piaszczysty brzeg porastają rośliny typowe dla siedlisk suchych: bylica pospolita, wilczomlecz sosnka, goździk kartuzel, smagliczka kielichowata i chaber nadreński. Z krzewów występują: berberys pospolity, dzika róża oraz tarnina.

Ze zwierząt warto zwrócić uwagę m. innymi na objętego ścisłą ochroną prawną węża – zaskrońca oraz na chronionego ptaka – remiza – wijącego misterne gniazda na zwisających w pobliżu wód gałązkach wierzbowych.

Przebieg szlaku: Gołąb – Jezioro Nury – Leśniczówka – Gołąb

Lokalizacja

Gmina Puławy
Gołąb
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.