Ścieżka "Korzeniowy Dół i Norowy Dół"

Kontakt
Gmina Kazimierz Dolny
Miejscowość Kazimierz Dolny
Długość trasy 6,5 km

Opis obiektu: Ścieżka "Korzeniowy Dół i Norowy Dół"

Przeszło sześciokilometrowa trasa o charakterze pętli mająca swój początek i koniec na rynku w Kazimierzu Dolnym. Prowadzi ona przez dwa wąwozy lessowe znajdujące się niedaleko miasta.

Na ścieżce poznaje się dolinę Grodarza, jedną z najpiękniejszych głębocznico baśniowej scenerii – Korzeniowy Dół, formy sufozyjne, roślinność grądu, efekty nieprzemyślanych inwestycji drogowych i procesów erozji. Można zobaczyć także miejsce, gdzie przed wiekami znajdował się port rzeczny oraz stare spichlerze zbożowe. Na trasie znajduje się także zabytkowy obiekt kultury – Muzeum Przyrodnicze.

Przebieg szlaku: Kazimierz Dolny rynek – ul. Lubelska – ul. Szkolna – Doły – Korzeniowy Dół – Norowy Dół – ul. Puławska - Kazimierz Dolny rynek

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.