Turystyczny Szlak Ornitologiczny w Gołębiu

Kontakt
Gmina Puławy
Miejscowość Gołąb

Opis obiektu: Turystyczny Szlak Ornitologiczny w Gołębiu

Szlak ornitologiczny o charakterze dwóch pętli, leżący na terenie gminy Puławy, w gminie Gołąb.

Dolina Dolnego Wieprza stanowi ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA – International Bird Areas, kod ostoi PL144). Obejmuje rozległą dolinę rzeczną o charakterze naturalnym wraz z przyległymi do niej kompleksami leśnymi, stanowiąc ważny korytarz ekologiczny pomiędzy Polesiem a Doliną Wisły. Jest to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce jeżeli chodzi o występowanie derkacza, dzięcioła białoszyjego, rybitwy czarnej i rycyka. Ponadto jedno z najważniejszych miejsc w regionie jeżeli chodzi o występowanie bielika, puchacza, bączka, kropiatki, błotniaka łąkowego, gęgawy, kszyka, płaskonosa, rybitwy białoczelnej i rybitwy rzecznej. Jednocześnie ostoja stanowi ważny punkt dla ptaków migrujących, w tym blaszkodziobych (gęsi, świstun) i siewkowych (batalion).

Dolina Środkowej Wisły stanowi ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA – International Bird Areas, kod ostoi PL083). Obejmuje dolinę rzeczną w dużej mierze o charakterze naturalnym lub mało przekształconym. Jest to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce jeżeli chodzi o występowanie wielu gatunków mew, rybitwy oraz sieweczki rzecznej.

Szlak ornitologiczny na obszarze gminy Puławy ma formę dwóch pętli od punktu wyjściowego, z początkiem i końcem w miejscowości Gołąb. Alternatywnym rozwiązaniem dla turystów jest rozpoczęcie wędrówki w miejscowości Wólka Gołębska. Sugerowane miejsca postojowe dla turystów znajdują są w miejscowości Gołąb (przy torach kolejowych) oraz na parkingu leśnym. Czatownie ornitologiczne zaplanowano przy charakterystycznych punktach: przy jeziorze Nury oraz przy samej dolinie rzeki Wieprz. Dodatkowo na szlaku umieszczono 5 tablic informacyjnych, 12 drogowskazów kierunkowych szlaku ornitologicznego, a także 3 punktów widokowych.

Lokalizacja

Gmina Puławy
Gołąb
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.