• Kraina Zdrowia

Wszyscy wiedzą, że Nałęczów leczy serce. Sanatoria i szpitale kardiologiczne specjalizują się w leczeniu chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, chorób wieńcowych, schorzeń współistniejących oraz rehabilitacji po zawałach i zabiegach kardiochirurgicznych. Utrwalony przez tradycję wizerunek uzdrowiska w połączeniu z jego potencjałem turystycznym stwarza możliwości poszerzenia oferty leczniczej i wdrożenia nowego produktu sieciowego pod nazwą Kraina Zdrowia. Jest to spakietowana, spójna koncepcja, łącząca różne podmioty pod jedną wspólną marką. Naturalnym liderem rozwoju nowego produktu jest Nałęczów, a celem działań jest uatrakcyjnienie oferty prozdrowotnej o inne formy wspomagające lecznictwo uzdrowiskowe, uwzględniające indywidualne potrzeby i preferencje człowieka. Pojawiające się w krajobrazie Nałęczowa nowoczesne obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe i ośrodki odnowy biologicznej Spa&Wellness, oferują odpowiednio dobrane metody terapeutyczne, które skutecznie utrwalają wzorce prawidłowego stylu życia, zwalczają stres i zapobiegają chorobom cywilizacyjnym.

 

Zdrowie to najlepsza inwestycja

Zdrowie to nie tylko brak choroby czy niedomagania, ale całkowity fizyczny, psychiczny dobrostan człowieka. Styl życia, środowisko, opieka medyczna, jej dostępność i jakość świadczonych usług, mają istotny wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Wewnętrznej odnowie człowieka sprzyja nałęczowski mikroklimat, źródła lecznicze, położenie w otulonej zielenią dolinie z mnóstwem cienistych wąwozów oraz bliskość miejsc sacrum. Sanatoria uzdrowiskowe, obiekty Wellness&Spa, oferują kuracjuszom i turystom zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne, w tym zabiegi wodne, zgodnie z zasadą sanus per aquam – zdrowy dzięki wodzie. Hydroterapia (wodolecznictwo) to jedna z najstarszych i najbardziej rozbudowanych metod fizykoterapii, polegających na zastosowaniu wody w postaci kąpieli i natrysków. Henryk Sienkiewicz podczas pobytu na kuracji relacjonował: „Oblewań zimną wodą doświadczyłem obficie, bo Nałęczów jest zakładem hydropatycznym.” Zabiegi wodne w naturalny sposób wspierają i stymulują prawidłowe procesy w ludzkim ciele.

 

Co wyróżnia obiekty produktu sieciowego?

Przedstawiamy Państwu ofertę Krainy Zdrowia, dziesięciu podmiotów, które złączyła idea stworzenia uzupełniających się pakietów usług, skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Dotyczą one zarówno lecznictwa sanatoryjnego, jak i różnych, czasami niekonwencjonalnych form terapii w zgodzie z naturą i na łonie natury.

Niemal wszystkie podmioty należące do tego produktu sieciowego, posiadają Certyfikat Polskiej Marki Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów, co gwarantuje najwyższą jakość usług. Opracowany przez Lokalną Organizację Turystyczną system certyfikacji, stawia przed obiektami wysokie wymagania dotyczące standardów prowadzonej działalności. Jakość świadczonych usług oceniana jest według ściśle określonych kryteriów przez specjalnie powołaną Komisję podczas osobistych wizyt w obiektach. Daje to turystom gwarancję wyjątkowości odwiedzanych miejsc.

 

Zapoznaj się z folderem Krainy Zdrowia: