Józefów nad Wisłą

Gmina Józefów nad Wisłą
Telefon 81 828 83 20
e-mail sekretariat@gminajozefow.pl

Opis

Józefów to osada miejska przepięknie umiejscowiona na wysokim, prawym brzegu Wisły, która przyjmuje
tu trzy dopływy: potok Wrzelowiecki, Wyżnicę oraz Kamienną. Na urwistym zboczu doliny Wisły dominują zabudowania zespołu klasztornego pobernardyński, który obejmuje barokowy kościół pw. Bożego Ciała z lat 1730-1743 fundacji Józefa Potockiego, klasztor pobernardyński, dzwonnicę oraz bramę reprezentacyjną.
W północnej części Józefowa znajduje się zespół pałacowo-parkowy z murowanym pałacem z XVIII w. oraz kamienną ławką parkową z rzeźbą Chrystusa. Z parku podziwiać można wspaniały pejzaż na dolinę Wisły.
W Józefowie zlokalizowany jest także wiatrak holenderski z II poł. XVIII w lub XIX w. Bogate dziedzictwo kulturowe.

Józefów zawdzięcza położeniu nad Wisłą, na szlakach komunikacyjnych, które sprzyjały osadnictwu na tym terenie. Cechę charakterystyczną krajobrazu gminy stanowią uprawy rolnicze, zwłaszcza rozległe sady.

Najbardziej atrakcyjny przyrodniczo jest zachodni, położony przy Wiśle pas obszaru gminy. Krajobraz Nadwiślańskiego Przełomu Wisły można tu podziwiać z wysokich stromych brzegów rzeki, odsłaniających węglanowe skały podłoża kredowego.

Fakty historyczne:

 • Józefów powstał jako prywatne miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1687 roku. W 1690 roku przywilej lokacyjny wydany przez Andrzeja Potockiego zatwierdził król Jan III Sobieski.
 • Miasto powstało w pobliżu istniejącej od XV wieku wsi Kolczyn (Kołczyn), rozwijającej się jako ośrodek handlowy przy trakcie wiodącym w kierunku Rusi. Przywilej lokacyjny umożliwiał osiedlanie się tu przedstawicieli wszystkich wyznań, w Józefowie pojawiła się liczna grupa osadników żydowskich, którzy w XVII i XVIII wieku stali się najliczniejszą grupą mieszkańców miasta.
 • W 1729 roku miasto zostało zniszczone przez pożar.
 • W 1751 roku Józefów przeszedł na własność Jana Tarły, po 1754 roku znalazł się w rękach Lubomirskich, następnie w 1825 roku został zakupiony przez Ksawerego Niesiołowskiego,
  zaś w 1845 roku, na skutek koligacji małżeńskich, stał się własnością Dolińskich.
 • W czasie zaborów Józefów przez pewien czas był siedzibą powiatu, przyczyniło się to do jego rozwoju.
 • Pod koniec XIX wieku na skutek represji carskich Józefów utracił prawa miejskie. Osłabła też jego pozycja  jako ośrodka handlowego.
 • Tradycje sadownicze są tu bardzo długie, w 1902 roku został założony w Józefowie przez Konstantego
 • Przewłockiego i Konstantego Buczyńskiego największy w Polsce sad ( 60 000 drzew).

Atrakcje w okolicy

 • Ścieżka edukacyjna „Złota Góra”
 • Szlak rowerowy Małopolski Przełom Wisły

Lokalizacja

Józefów nad Wisłą