Józefów nad Wisłą

Gmina Józefów nad Wisłą
Telefon 81 828 83 20
e-mail sekretariat@gminajozefow.pl

Opis obiektu: Józefów nad Wisłą

Józefów nad Wisłą to osada miejska, umiejscowiona przepięknie na wysokim, prawym brzegu Wisły, który przyjmuje tu trzy dopływy: potok Wrzelowiecki, Wyżnicę oraz Kamienną. Cecha, która jest szczególnie charakterystyczna dla krajobrazu tej gminy to uprawy rolnicze, a przede wszystkim jej rozległe sady.

Zachodni pas obszaru jest najbardziej atrakcyjnym przyrodniczo miejscem w gminie,  zlokalizowanym przy samej Wiśle. Można tu podziwiać z wysokich, stromych brzegów rzeki krajobraz Nadwiślańskiego Przełomu Wisły.

Historia Józefowa nad Wisłą

W 1687 r. właściciel Kolczyna, kasztelan krakowski, Andrzej Potocki założył na gruntach wsi miasto na prawie magdeburskim, któremu nadał nazwę Józef, od imienia swojego syna. Miasto w tym czasie otrzymało przywileje, które zostały zatwierdzone przez Jana III Sobieskiego, takie jak: organizowanie targów w czwartki i niedziele oraz dużych jarmarków 5 razy w roku. Mieszczanie dostali także prawo wyrobu wódki i piwa.

Za zasługą istniejącej niegdyś przeprawie przez Wisłę - Józefów nad Wisłą był ważnym centrum handlowym i siedzibą komory celnej. Klęska powstania listopadowego i styczniowego doprowadziły do utraty praw miejskich w 1868 r., przez co pozycja miejscowości jako ośrodka handlowego osłabła.

Wybuch I wojny światowej sparaliżował całkowicie życie miasta, a w 1914 r. zostało ono w całości stracone w wielkim pożarze.

W czasie zaborów Józefów nad Wisłą był przez pewien czas siedzibą powiatu, co przyczyniło się do jego ponownego rozwoju; natomiast od 1973 r. jest siedzibą gminy.

1 stycznia 2018 miejscowość po 150 latach odzyskała prawa miejskie.    

Gdzie znajduje się Józefów nad Wisłą?  

Józefów nad Wisłą to miasto położone w województwie lubelskim, w powiecie opolskim oraz siedziba gminy Józefów nad Wisłą. Miejscowość zlokalizowana w Małopolsce, początkowo znajdowała się w ziemi sandomierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej.      

Co warto zobaczyć w Józefowie nad Wisłą?  

Na bogate wartości kulturowe gminy wpływa samo położenie nad Wisłą i na szlakach komunikacyjnych, które sprzyjały niegdyś procesom osiedleńczym i rozwojowi cywilizacyjnemu na danym obszarze.

W Józefowie nad Wisłą najliczniej reprezentowane są zabytki architektury sakralnej oraz ludowej. Na urwistym zboczu doliny Wisły dominują zabudowania zespołu klasztornego Pobernardyńskiego, w skład którego wchodzą: barokowy Kościół pw. Bożego Ciała, dzwonnica oraz reprezentacyjna brama fundacji Jana Potockiego. W północnej części Józefowa znajduje się zespół pałacowo-parkowy z murowanym pałacem z II połowy XVIII w., zlokalizowany w józefowskim parku, przy skarpie wiślanej, który pierwotnie pełnił funkcję siedziby właściciela miasta Andrzeja Potockiego, a obecnie znajduje się w nim Urząd Gminy.  W mieście zachował się również układ urbanistyczny z XVII w. z rynkiem i szachownicą ulic.

Inne zabytki znajdujące się w Józefowie nad Wisłą:

  • Kościół pw. Wszystkich Świętych w Rybitwach, który jest przykładem architektury renesansu lubelskiego
  • Kapliczka św. Jana Nepomucena z Prawna
  • Kościół św. Anny w Prawnie
  • Kapliczka w Starych Kaliszanach
  • Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego w Starych Boiskach

Na terenie Józefowa organizowane jest corocznie w maju Święto Kwitnących Sadów, które należy do jednych z najstarszych imprez plenerowych na Lubelszczyźnie.       

Aktywny wypoczynek w pobliżu Józefowa nad Wisłą

11 km od Józefowa nad Wisłą, w miejscowości Chruślina, znajduje się czerwona Ścieżka Przyrodnicza „Złota Góra”. Jest to trasa o charakterze pętli, biegnie przez wąwozy lessowe w zboczu doliny rzeki Podlipie i jej długość wynosi ok. 4 km.

Lokalizacja

Józefów nad Wisłą
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.

Noclegi Józefów nad Wisłą

Szlaki Józefów nad Wisłą