Końskowola

Kontakt
Gmina Końskowola
Telefon 81 881 62 01
e-mail ugkonskowola@post.pl

Opis

Gmina Końskowola znajduje się w środkowo – zachodniej części Powiatu Puławskiego, zajmuje powierzchnię 89,6 km2, zamieszkuje ją ponad 9 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Chrząchów, Chrząchówek, Końskowola, Las Stocki, Młynki, Opoka, Pulki, Rudy, Sielce, Skowieszyn, Stara Wieś, Stary Pożóg, Nowy Pożóg, Stok, Witowice, Wronów.

Gmina Końskowola jest niepowtarzalnym miejscem pod względem walorów przyrodniczo – krajobrazowym. Południowa część tj. okolice Skowieszyna, Pożoga, Lasu Stockiego i Stoku wyróżnia się ciekawą i urozmaiconą rzeźbą terenu.
Jest to teren bogaty w przepiękne, malownicze wąwozy lessowe, położone pośród lasów i pól różanych.

Fakty historyczne:

 • Końskowola pierwotnie nosiła nazwę Witowska Wola, zaś od poł. XV w., gdy właścicielami jej stali się Końscy, występuje również nawa Konińska Wola. Pierwsze wzmianki o Końskowoli można znaleźć w opisach Długosza z roku 1442. W 1942 r. wywieziono stąd ponad 4 tys. Żydów na zagładę do Sobiboru i Treblinki. W latach 1940-43 istniał tu obóz pracy,w którym przebywało ok. 400 więźniów zatrudnionych przy budowie dróg. 25 VII 1944 r. połączone oddziały AL, AK-BCh opanowały osadę zmuszając znajdujących siętam Niemców do kapitulacji. 40 Hitlerowców wzięto do niewoli.
 • Z czasów minionej świetności Końskowoli do dziś zachowały się: Kościół parafialny z XVII w.
  Autorem jego był architekt Tylman z Gameren działający w tym czasie w Puławach oraz ok. 1730 r. architekt Józef Mayer, fundatorką zaś Elżbieta z Sieniawskich Lubomirska. Zachował się również szpitalny kościół pod wezwaniem Św. Anny Samotrzeciej wystawiony przed 1613 r., w stylu renesansu lubelskiego. Po przeciwnej stronie szosy stoi zabytkowa plebania z 1 poł. XVII w należąca do zespołu szpitalnego. Stojący pośrodku rynku ratusz z 1775 r. oraz zespół folwarczny (przy ulicy Pożarskiej).

Aktrakcje w Końskowoli:

 • Kościół farny p.w. Znalezienia Krzyża Św. i Św. Andrzeja Apostoła
 • Kościół szpitalny p.w. Św. Anny i Św. Marka Ewangelisty
 • Dwór Tęczyńskich
 • Folwark z XVIII spichlerzem
 • Spływ kajakowy Kurówką.
 • Winnica Las Stocki

Atrakcje w okolicy:

 • Zespół pałacowo-parkowy i muzeum Czartoryskich 
 • Marina Puławy
 • Park wodny MOSiR w Puławach 

Lokalizacja

Końskowola