Parki Krajobrazowe i Rezerwaty

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
OpisPark znajduje się w powiecie opolskim. Jest domem dla wielu gatunków zwierząt leśnych m.in. orzesznice, borsuki i kuny.
Rezerwat Skarpa Dobrska
OpisKrajobrazowy rezerwat przyrody powstały w celu zachowania naturalnych odsłonięć skał czwartorzędowych.
Rezerwat Przyrody Krowia Wyspa
OpisFaunistyczny rezerwat, którego przedmiotem jest ochrona lęgowisk ptaków. Znajduje się w Kazimierskim Parku Krajobrazowym
Rezerwat Przyrody Jezioro Piskory
OpisRezerwat na którego obszarze znajduje się jezioro będące cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego w skali całej Lubelszczyzny
Rezerwat Przyrody Czapliniec koło Gołębia
OpisRezerwat powstały w celu chronienia środowisk lęgowych czapli siwej.
Rezerwat Łęg na Kępie w Puławach
OpisPuławski rezerwat o powierzchni 4,71 ha. Utworzony w celu zachowania naturalnego zbiorowiska łęgu wiązowego.
Małopolski Przełom Wisły
OpisAtrakcyjny turystycznie mezoregion, o charakterze dolinnym, ciągnący się przez przeszło 80km.
Kazimierski Park Krajobrazowy
OpisObszar chroniony zajmujący 13 670 ha. Na jego obszarze znajdują się liczne wąwozy lessowe, a także ciekawa flora i fauna