Opole Lubelskie

Gmina Opole Lubelskie
Telefon 081 827 72 01
e-mail sekretariat@opolelubelskie.pl

Opis

Gmina Opole Lubelskie to gmina miejsko-wiejska położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim. Jest usytuowana w południowej części Kotliny Chodelskiej, w dorzeczu rzeki Chodelki. Zachowały się tu tereny wyjątkowo wartościowe pod względem przyrodniczo – krajobrazowym.
Znalazło to odzwierciedlenie w ochronie prawnej – w 1990 r. powstał Wrzelowiecki Park Krajobrazowy z urokliwą doliną Potoku Wrzelowieckiego.

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu z kolei obejmuje dolinę rzeki Chodelki, gdzie lasy, rozległe łąki, torfowiska oraz stawy rybne stanowią ostoję licznego ptactwa. Zielone przestrzenie gminy to wymarzone miejsce nie tylko dla przyrodników czy zwolenników aktywnego wypoczynku, odnajdziemy tu również liczne zabytki, które zadowolą miłośników turystyki kulturowej śladami przeszłości. Opole Lubelskie słynie również z odbywających się tu od XIV w. targów.

Fakty historyczne: 

 • Pierwsze wzmianki o miejscowości posiadającej nazwę o rodowodzie słowiańskim pochodzą
  z początku XIV wieku.
 • Opole, ukształtowane wg prawa niemieckiego w 1368 r., otrzymało przywileje miejskie prawdopodobnie już na przełomie XIV/XV wieku.
 • W latach 1450 i 1478 – nastąpiło potwierdzenie praw miejskich przez króla Kazimierza Jagiellończyka.
 • W XVI i I poł. XVII w. stało się silnym ośrodkiem kalwinizmu.
 • Intensywny rozwój miasta po przejściu w ręce rodu Tarłów na początku XVIII wieku.
 • Prężny ośrodek oświatowy od czasu sprowadzenia do miasta pijarów (Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych) przez wojewodę sandomierskiego Jana Tarłę, a następnie uruchomienia przez Ignacego Konarskiego, pierwszej w Polsce, szkoły  rzemieślniczej (1761).
 • W rękach prywatnych miasto funkcjonowało od XIV do poł. XIX wieku.
 • W 1870 r. straciło prawa miejskie.
 • W 1941 r. Niemcy założyli tu getto dla ludności żydowskiej.

Atrakcje w Opolu Lubelskim:

 • Pałac Lubomirskich
 • Park Miejski
 • Kąpielisko Miejskie
 • Kościół parafialny z zespołem klasztornym

Atrakcje w okolicy:

 • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
 • Pałac w Kluczkowicach
 • Zespół kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Częstochowskiej we Wrzelowcu
 • Pomnik UFO w Emilcinie
 • Młyn w Woli Rudzkiej
 • Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa

Lokalizacja

Opole Lubelskie