Sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej

Kontakt
Gmina Kazimierz Dolny
Miejscowość Kazimierz Dolny

Opis

Maryjne Sanktuarium umiejscowione na kazimierskim wzgórzu.

Nazwa wzgórza, na którym znajduje się klasztor, Plebania Góra, upamiętnia pierwotnego właściciela terenu – proboszcza kazimierskiej fary. Odległość dzieląca plebanię od kościoła wyraźnie doskwierała proboszczom – aż do czasu, kiedy pobożny mieszczanin Mikołaj Przybyło wystąpił z propozycją obopólnie korzystnej transakcji. W zamian za plac położony w sąsiedztwie fary Przybyło otrzymał od proboszcza teren plebanii. Kupiec był wyraźnie zadowolony z przebiegu transakcji, dlatego ślubował wystawienie na wzgórzu kościoła pod wezwaniem Zwiastowania NMP, co nastąpiło w 1589 roku. Trzydzieści lat później władający całą okolicą Firlejowie nadali tereny wokół kościoła ojcom franciszkanom reformatom. Zakonnicy wznieśli widoczny dziś klasztor, a cały teren otoczyli kamiennym murem. Wybór miejsca nie był przypadkowy – Plebania Góra od lat stanowiła cel pielgrzymek. W 1628 roku specjalna komisja biskupia uznała obraz Zwiastowania znajdujący się w głównym ołtarzu za „łaskami i cudami słynący”. Wota – przeszło 38 funtów złota i srebra – świątobliwi mnisi przeznaczyli na ocalenie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Niestety klasztor stał się również miejscem męczeństwa, kiedy w latach II wojny światowej Niemcy ulokowali w nim siedzibę gestapo. W 1956r. staraniem o. Wenantego Miziniaka w klasztorze powstało muzeum, którego eksponaty obejmują: rękopisy, stare druki, dawne rzeźby i obrazy oraz relikty regionalne z okolic Kazimierza. Świątynia, która po wojnie wróciła w ręce ojców reformatów, od 1986 roku nosi zaszczytne miano Sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny