Pomnik "Pamięci poległych bohaterów z Karczmisk za niepodległość Ojczyzny"

Kontakt
Gmina Karczmiska
Miejscowość Karczmiska

Opis

Pomnik jest ważnym symbolem historii Karczmisk XX w. stanowi hołd złożony poległym mieszkańcom naszej miejscowości podczas I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej.

Wzniesiono go z inicjatywy społeczności wsi Karczmiska ok. 1930 r. w pobliżu budynku, w którym w latach 1889-1981 miał siedzibę Urząd Gminy. Plac wokół pomnika był centralnym miejscem organizacji obchodów, świąt, uroczystości państwowych i lokalnych. Gromadzili się tu mieszkańcy Karczmisk i Gminy z okazji obchodów Dnia Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Dnia Żołnierza, itp. na placu przed pomnikiem strażacy przeprowadzali musztrę i ćwiczenia. 15 sierpnia 1936 r. podczas uroczystości patriotycznej poświęcono i zamontowano tablicę główną na pomniku oraz dwie tablice z 33 nazwiskami „Pamięci poległych bohaterów z Karczmisk za Niepodległość Ojczyny”. Dzięki staraniom władz samorządowych Gminy Karczmiska w 2014 r. pomnik i plac odzyskały swoje walory. Powrócono do pierwotnego usytuowania pomnika na nasypie oraz zagospodarowano teren placu. Plac od 2006 r. nosi nazwę: Plac Niepodległości a pomnik w 2014 r. został wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Karczmiska.

Lokalizacja

Karczmiska
24-310, Karczmiska Pierwsze