Wieża Ariańska

Kontakt Wojciechów 9,
24-204 Wojciechów
Gmina Wojciechów
Miejscowość Wojciechów
Telefon 81 517 72 10
e-mail gok@agroturystyka.pl

Opis

Wieża Ariańska w Wojciechowie to imponująca budowla wzniesiona w pierwszej połowie szesnastego wieku przez starostę lubelskiego Jana Pileckiego. Obecnie w Wieży Ariańskiej mieszczą się między innymi Muzeum Regionalne z Galerią Sztuki Ludowej oraz ekskluzywne Muzeum Kowalstwa

Otoczył on swoją posiadłość murem, którego resztki stoją po dziś dzień. Wieża pełniła dwie funkcje – można było w niej mieszkać lub wykorzystać ją w celach obrony przed najeźdźcą. Temu także służyła fosa, którą tu wykopano przy okazji budowy wcześniejszego dworu z II połowy XIV wieku. W tamtym czasie na popularności zyskiwała broń palna – starosta uwzględnił nowinki techniczne i wybudował dodatkowe umocnienia w formie bastionów. Ich zarys widoczny jest do dziś i można go rozpoznać podczas spaceru dookoła wieży. Ponieważ przez długi czas właścicielami okolicy byli niekatolicy – kalwini i arianie – do wieży przylgnął przydomek „Ariańska”. W Muzeum Kowalstwa można zobaczyć wyposażenie kuźni oraz ponad 1000 prac wykonanych przez kowali z wielu krajów.

Lokalizacja

Wojciechów
Wojciechów 9, 24-204 Wojciechów