Zalew w Janowicach

Kontakt Janowice 77,
24-123
Gmina Janowiec
Miejscowość Janowice
Telefon 602 636 009

Opis

Zalew w Janowicach to legalne kąpielisko. Latem na strzeżonej plaży znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego.

Zbiornik stworzono na rzece Plewce, lewostronnym dopływie Wisły. Ponieważ rzeka nie jest długa i toczy swe wody przez słabo zaludnioną Równinę Kozienicką na wielu odcinkach zachowuje pierwszą klasę czystości. Jej wody wykorzystywane są do zasilania licznych acz niewielkich stawów. Na zachodnim krańcu zbiornika, w miejscu gdzie rzeka wpada do zalewu, zauważyć można… barierki mostka. Rzeczywiście, jest to jedno z tych niewielu miejsc gdzie rzeka przepływa nad kanałem. Instalacje hydrotechniczne zalewu w Janowicach są bardzo ciekawe z inżynierskiego punktu widzenia i umożliwiają poprowadzenie całej wody rowami dookoła głównego zbiornika. Odcinek od Janowic aż do ujścia do Wisły w Janowcu znajduje się w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. W zlewni Zwolenki, na zbiorniku w Borowcu, znajduje się jeden z największych w Europie rezerwatów chroniących żółwia błotnego.

Lokalizacja

Janowiec
Janowice 77, 24-123