Rezerwat Skarpa Dobrska

Kontakt
Gmina Wilków

Opis

Krajobrazowy rezerwat przyrody powstały w celu zachowania naturalnych odsłonięć skał czwartorzędowych.

Rezerwat krajobrazowo-florystyczny ‘Skarpa Dobrska’ jest unikalnym fragmentem krajobrazu wyżynnego Polski, gdzie niezwykle silnie kontrastują ze sobą: * rozległa równina aluwialna (dno Kotliny Chodelskiej) * przełomowy fragment doliny Wisły * krawędź Równiny Bełżyckiej (właściwy rezerwat) o wysokości względnej 90 m. Położony jest w obrębie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w gminie Wilków między wsiami Dobre i Podgórz. Obszar rezerwatu obejmuje swoim zasięgiem 3 działki. W części wschodniej działkę nr 1994 o powierzchni 10,8 ha – własność wspólnoty gminnej wsi Dobre, a w części zachodniej działki nr 1430 i 1431 o łącznej powierzchni 31,2 ha należące do wspólnoty gminnej wsi Podgórz. Część zachodnia – między wsiami Podgórz i Dobre cechuje się dużą wysokością względną dochodzącą do 85 m i jest słabo rozcięta. Nachylenia stoku przekraczają tu 40 . Górną część krawędzi stanowią ścianki lessowe dochodzące do 10 m wysokości.

Rezerwat ma na celu ochronę i zachowanie wychodni i odsłonięć różnowiekowych osadów czwartorzędowych, różnorodnych form rzeźby oraz ciepłolubnych muraw z licznymi rzadkimi gatunkami roślin. Rezerwat „Skarpa Dobrska” słynie z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich głębokość dochodzi do 40 metrów. Mogły się one rozwinąć dzięki zalegającej tu dużej miąższości skał lessowych. Osobliwością tego rezerwatu są również występujące na stromych, wapiennych i lessowych zboczach murawy kserotermiczne. Spośród roślinna szczególną uwagę zasługują tu miłek wiosenny, oman wąskolistny, wężymord stepowy, ostnica włosowata, kosatka kielichowata, turzyca delikatna, wisienka karłowata, ożota zwyczajna, macierzanka Marschalla, goryczka orzęsiona.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny
Wilków