Poniatowa

Kontakt
Gmina Poniatowa
Telefon 081 820 48 36
e-mail sekretariat@um.poniatowa.pl

Opis

Gmina Poniatowa to gmina miejsko-wiejska położona we wschodniej części powiatu opolskiego. Miasto oraz część gminy znajduje się w zasięgu Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mimo, iż samo miasto jest ośrodkiem przemysłowym, zachowało naturalne  środowisko w nieskażonym stanie.

To wyjątkowo atrakcyjne miejsce dla tych, którzy cenią przyrodę, bogate lasy  i malownicze krajobrazy. Lasy obfitują w zwierzynę, zachwycają o każdej porze roku. Wiosną urzekają kwietne dywany, jesienią bogactwo runa leśnego ściąga tu zapalonych grzybiarzy.
Lasy te są domem dla  ok. 100 gatunków ptaków. Spacerując możemy napotkać dzięcioły, sójki, kukułki, zięby, słowiki, wilgi, trznadle, jastrzębie i myszołowy.

Atutem rejonu są  liczne zbiorniki wodne, także w samym centrum  siedziby gminy. Okoliczne stawy to wymarzone miejsce dla wędkarzy. Gmina jako enklawa zieleni sprzyja wędrówkom pieszym i rowerowym. Specyficzny mikroklimat Poniatowej wykorzystywany jest w leczeniu dróg oddechowych.

Fakty historyczne:

 • Wieś Poniatowa należąca przez wieki do niezamożnej szlachty zagrodowej istniała przed 1382 r., co potwierdza dokument wystawiony przez Starostę Lubelskiego.
 • Od połowy XV w. tutejsze majątki były przejmowane przez zamożniejszą szlachtę z innych rejonów.
 • Mieszkało tu kilka gałęzi rodziny Poniatowskich – między innymi z linii, z której wywodził się Stanisław August Poniatowski, król Polski.
 • W 1937 r. rozpoczęto na terenie wsi budowę Zakładów Tele i Radiotechnicznych – Filia nr 2, które w ramach COP miały produkować aparaty łącznościowe dla wojska. Wokół fabryki powstawało dzisiejsze miasteczko.
 • Po wybuchu II w. św., działały w Poniatowej warsztaty naprawcze maszyn, następnie filia firmy Schneider.
 • Od listopada 1941 r. Niemcy założyli na terenie fabryki obóz dla ok.  18 tysięcy jeńców radzieckich, których w większości wymordowano.
 • W październiku 1942 r. w miejscu obozu jenieckiego oraz częściowo na terenie osiedla urządzono obóz pracy dla ok. 15 tysięcy Żydów, których w listopadzie wymordowano.
 • Po wojnie obiekty fabryczne rozbudowano. W 1962 r. Poniatowa otrzymała prawa miejskie.

Atrakcje w Poniatowej:

 • Dolina Dziesięciu Stawów
 • Kąpieliska

Atrakcje w okolicy:

 • Zespół pałacowo-parkowy w Kraczewicach
 • Kościół pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Kraczewicach
 • Kaplica dworska pw. NMP Królowej Świata w Kowali
 • Sekcja Jeździecka Poniatowa w Kraczewicach Rządowych

Lokalizacja

Poniatowa