Wąwozy Lessowe

Wąwóz Zagłoski Dół
OpisWąwóz Zagłoski Dół malowniczy, naturalny wąwóz (większość trasy znajduję się na terenach prywatnych). Długość wąwozu to ok. 500 m, trasę można przejść i wrócić tą samą drogą.
Wąwóz Wilczy Dół
OpisWąwóz Wilczy Dół znajduję się w Wierzchoniowie, łatwy do przejścia, częściowo o utwardzonej powierzchni, trasę można przejść wąwozem jak i również równolegle położoną do niego głębocznicą. Przy wejściu do wąwozu podziwiać można panoramę okolicy.
Wąwóz w Lesie Stockim
OpisJest to dolinny wąwóz typu dendrytycznego, jeden z trzech, tworzących nadrzędny, krzewiasty układ krajobrazowy. Wąwóz ma 700 m długości, 10-15 m głębokości, przekrój trapezoidalny lub V-kształtny i zróżnicowane nachylenia zboczy (30-55°).
Wąwóz Uczynny Dół
OpisWąwóz Uczynny Dół położony w Skowieszynie, niedaleko wąwozu Chmielny Dół. Wejście do wąwozu jest przy czerwonym szlaku Nordic Walking – którego sieć wąwozów prowadzi aż pod pomnik Bitwy w Lesie Stockim z 1945 r.
Wąwóz Szkutny Dół
OpisSzkutny Dół to rozległy wąwóz biegnący między Zbędowicami a Bochotnicą. Charakteryzuję się licznymi odnogami. Wejście do wąwozu znajduję się przy niebieskim szlaku.
Wąwóz Skrzypowy Dół
OpisWąwóz znajduje się na trasie ścieżki przyrodniczej. Posiada dobrze wyeksponowane pokłady lessu.
Wąwóz Skrzypny Dół
OpisWąwóz Skrzypny Dół leżący w miejscowości Parchatka (ok. 5 km, od Puław i ok. 10 km od Kazimierza Dolnego). Jego nazwa wzięła się od zimotrwałej byliny porastającej wąwóz zwanej skrzypem leśnym, dorastającym do 1 m wysokości.
Wąwóz Skowieski Dół
OpisWąwóz Skowieski Dół biegnie od Parchatki do Kolonii Zbędowice. Zwiedzanie wąwozu można połączyć z wąwozem Skrzypny Dół – jest wręcz jego przedłużeniem. Teren miejscami bagnisty i bardzo trudny do przejścia, na trasie możliwość spotkania dzikich zwierząt.
Wąwóz Sadłów Dół
OpisWąwóz Sadłów Dół znajduję się przy niebieskim szlaku. Prowadzi z Parchatki do Dębniak. Teren dla wprawionych piechurów, nie należy do łatwych. Jedno z rozgałęzień wąwozu łączy się z wąwozem Lachowy Dół, którego droga prowadzi do niebieskiego szlaku, którym można wrócić.
Wąwóz Pruszkowskiego
OpisWąwóz Pruszkowskiego nazwę zawdzięcza prof. Tadeuszowi Pruszkowskiemu, który w latach 30 XX w. w sąsiedztwie wąwozu zlecił budowę swojej willi.  
Wąwóz Podmularskie Doły
OpisWąwóz Podmularskie Doły albo Żabi Dół to wąwóz, który rozwidla się w kilku miejscach. Dołem głównego wąwozu płynie niewielki strumyk. Możliwość przejścia około 500 m i powrót ta samą drogą.
Wąwóz Plebanka
OpisPlebanka to ponad kilometrowy wąwóz tuż przy klasztorze franciszkanów, to raptem kilkaset metrów od kazimierskiego rynku. Warto zwrócić uwagę na stojący tutaj tzw. krzyż epidemiczny, który został ustawiony podczas jednej z epidemii w Kazimierzu.
Wąwóz Pankosów Dół
OpisPoczątek wąwozu znajduję się przy cmentarzu ofiar mordu z 21 listopada 1942 r, przeprowadzonego przez żołnierzy niemieckich na mieszkańcach Kolonii Zbędowice. Wąwóz o łagodnym przebiegu trasy, miejscami porośnięty gęsto skrzypem.
Wąwóz Olszowy Dół
OpisWąwóz znajduje się w pobliżu ulicy Włostowickiej biegnącej od Puław do Parchatki. Wejście do wąwozu znajduje się za stokiem narciarskim w Parchatce (przy ul. Sybiraków w Puławach). Wąwóz ma budowę tzw. parowu, jest to rodzaj suchej doliny o urwistych zboczach i płaskim dnie.
Wąwóz Oblasówka
OpisJest to uskok tektoniczny, wycięty w gezach paleocenu, pogłębiony przez wąwóz dolinnodrogowy o przekroju V-kształtnym. Zbocza o nachyleniu 30-40° mają różną wysokość: lewe 40 m, prawe 10 m.