Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny
Telefon 81 88 10 136
e-mail um@umkd.pl

Opis

Gmina Kazimierz Dolny należy do powiatu puławskiego, obejmuje teren miasta oraz rejony wiejskie. Znajduje się na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego, na prawym brzegu Wisły. Strome zbocza, głębokie jary i cieniste wąwozy porasta bujna zieleń. Występuje tu wiele rzadkich gatunków flory (m.in.: wisienka karłowata, obuwik pospolity, zawilec wielkokwiatowy, miłek wiosenny, ostnica włosowata) i fauny (m.in. sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, mewa pospolita, ostrygojad, nietoperze, rzadkie gatunki motyli).

Samo miasto to turystyczna „perełka”. Unikalny zespół urbanistyczno – architektoniczno – krajobrazowy Kazimierza Dolnego został w roku 1994 zarządzeniem Prezydenta R.P. uznany za Pomnik Historii.
Ze względu na wartości przyrodnicze i kulturowe teren całej gminy został objęty ochroną, a 27 kwietnia 1979 r. utworzono tu Kazimierski Park Krajobrazowy, pierwszy w województwie lubelskim.

Miasto i okolice oferują wiele miejsc noclegowych: od kwater prywatnych i agroturystycznych, po pensjonaty, wille, schroniska młodzieżowe, domy wypoczynkowe, hotele, które oczekują na gości o każdej porze roku.

Fakty historyczne:

 • W średniowieczu istniała tu osada zwana Wietrzną Górą, którą, wg J. Długosza, ok. 1170 r. ks. Kazimierz Sprawiedliwy podarował siostrom norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca.
 • Największy rozwój miasta, jego „złoty wiek”, nastąpił w II poł. XVI w. i związany był z szybko rosnącym handlem zbożem, spławianym Wisłą do Gdańska.
 • Po dwóch pożarach – ok. 1561 r. i ok.1585 r. drewnianą zabudowę zastąpiła murowana.
 • Potop szwedzki, wojna północna, pożary, powodzie i zarazy przyniosły kres świetności Kazimierza.
 • Okres rozbiorów utrwalił stagnację.
 • Od końca XIX w. Kazimierz Dolny stał się miejscowością wypoczynkową. W okolicznych wąwozach zaczęły powstawać wille i pensjonaty dla letników, przede wszystkim z Lublina i Warszawy.
 • Niemal każda miejscowość na terenie dzisiejszej gminy ma rodowód średniowieczny.

Atrakcje w Kazimierzu Dolnym:

 • Zamek i Baszta 
 • Cmentarz Żydowski 
 • Zespół klasztorny Reformatorów
 • Rynek
 • Muzeum Sztuki Złotniczej
 • Muzeum Przyrodnicze
 • Kamienice Przybyłowskie
 • Kamienica Celejowska 
 • Spichlerze
 • Synagoga
 • Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów
 • Kazimierskie wąwozy lessowe 
 • Góra Trzech Krzyży 
 • Żegluga Wiślana 

Atrakcje w okolicy:

 • Mięćmierz 
 • Bochotnica – Ruiny Zamku Esterki
 • Parchatka
 • Stajnia Wylągi 
 • Zamek w Janowcu

Lokalizacja

Kazimierz Dolny