Pałac Kębło

Kontakt Kębło 7,
24-160 Wąwolnica
Gmina Wąwolnica
Miejscowość Kębło

Opis

Murowany pałac powstał na początku XIX w., przebudowany w 1880 roku, wyremontowany w 1975 roku. Obecnie znajduję się tam Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Kębło to wieś znajdująca się trzy kilometry na południe od miejscowości Wąwolnica. Kojarzone jest głównie z objawieniami mającymi miejsce w 1278 roku. Sam Zamek otoczony jest parkiem o powierzchni dziesięciu hektarów. Zbudowany został przez rodzinę Wesslów, którzy przejęli majątek po rodzinie Czartoryskich. Obecnie w pałacu znajduje się szkoła specjalna, a obok ośrodek hipoterapii dostępny również dla turystów prywatnych. 

Lokalizacja

Wąwolnica
Kębło 7, 24-160 Wąwolnica